nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Hartelijk welkom

Stichting Werkgroep Oud-Castricum

De Stichting Werkgroep Oud-Castricum, opgericht in 1967, bestaat uit een groep enthousiaste Castricummers en ruim twaalfhonderd donateurs, die allen overtuigd zijn van het feit dat er goed moet worden gezorgd voor ons cultureel erfgoed.

Op deze website bent u van harte welkom en treft u allerlei activiteiten van de werkgroep aan en de mogelijkheid U te laten informeren.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor suggesties, op- of aanmerkingen.

De Duynkant

Gebouw ‘De Duynkant’

Bezoeken?

Elke eerste zondag van de maand is er van 12.00 tot 17.00 uur een open dag met een expositie over een thema. U kunt dan vragen stellen over foto’s, families of panden etc., maar daarvoor is meer gelegenheid op maandag- en woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur.

Uitbreiding De Duynkant

Schets uitbreiding (vanaf voorkant gezien)

Schets uitbreiding (vanaf voorkant gezien)

Door groeiende bezoekersaantallen heeft Oud-Castricum behoefte aan een aparte ruimte voor het vertonen van films en het houden van presentaties en vergaderingen. Ook is een vergroting van het archief gewenst. Daarom wil de werkgroep haar gebouw De Duynkant uitbreiden om zo de inwoners van Castricum en Bakkum nog meer ter wille te zijn bij het beheren en bewaken van het cultureel erfgoed.

Oud-Castricum is blij met iedere bijdrage die kan worden gestort op NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Wilt u ons helpen?

Klik HIER voor een overzicht van onze sponsoren.

Laatste nieuws over de uitbreiding.

Zie onderstaande link:

http://www.oudcastricum.com/nieuws/stand-zaken-uitbreiding-duynkant/

Klik hier om een animatie van het plan te zien.