nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Donateurs

Waarom donateur?

suikerzakje-hotel-de-rustende-jager

Een donateur is de suiker in onze koffie

Het werk van Oud-Castricum wordt gewaardeerd door onze dorpsgenoten. De belangstelling op de Open Dagen is overweldigend en op onze oproepen voor bijv. foto’s, fims, verhalen etc. wordt spontaan en massaal gereageerd.
Echter, we zijn financieel afhankelijk van donateurs en daarom zouden we graag zien dat u zich als donateur zou willen aansluiten.

U kunt zich opgeven als donateur van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum bij de penningmeester. Bij overmaken van € 15,- ( plus € 3,50 verzendkosten buiten de gemeente) op gironummer NL54 INGB 0001 8513 60  bent u donateur en ontvangt u per omgaande het nieuwste jaarboek van de Stichting. Vermeld uw naam en adres in het opmerkingenveld! Steun ons daarna met een jaarlijkse donatie tot wederopzegging.

De Stichting Werkgroep Oud-Castricum is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze Stichting zijn aftrekbaar van uw verzamelinkomen. Dit kan – afhankelijk van het inkomen – een financieel voordeel opleveren tot 50 % van het geschonken bedrag. De openbare informatie van de Stichting staat hieronder:

ANBI Informatie algemeen 2015 nieuwe versie

ANBI Informatie jaarrekening 2016

Donateur worden ?

Uw naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Print Friendly, PDF & Email