nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Taakgroep Archeologie

Deze groep houdt zich bezig met archeologie in de kernen Castricum en Bakkum. Er is overleg met de gemeente Castricum als het gaat om advisering over lokale kennis. De groepsleden kunnen als vrijwilliger betrokken worden bij archeologisch onderzoek door een professionele organisatie. De groep heeft een samenwerkingsverband met andere gemeenten in het Oer-IJ-gebied in de vorm van Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ. De taakgroep bestaat uit:

  • Tom de Kleijn
  • Louis Oppenheimer
  • Ron van Wezop
  • Wim van Waveren
  • Albert Lourens
  • Theo Sneekes
  • Jacques Schermer
  • Rino Zonneveld, tel. 0251-656060, email: archeologie@oudcastricum.com

Archeologie komt steeds meer tot leven in Castricum

Geplaatst op 6 juli 2013

Afgelopen donderdagmiddag werd aangetoond dat met name onder leerlingen van basisscholen de belangstelling voor archeologie sterk groeiende is. Toen vond het project ‘Speuren naar schatten’ plaats op het terrein achter het station, waar na de bouwvak wordt gestart met de bouw van het provinciaal Archeologisch Informatie Centrum. Aan deze middag met diverse activiteiten voor scholieren was tevens de aftrap van het cultuurfestival ‘Uit de kunst in Castricum’ gekoppeld. Een paar […]

Speuren naar schatten

Geplaatst op 27 juni 2013

CASTRICUM – Op de plek waar binnenkort de bouw van het Archeologisch Informatiecentrum van start gaat, is donderdag 4 juli al van alles te beleven op het gebied van geschiedenis en archeologie. Die dag zijn er diverse activiteiten op De Zanderij achter het station. Een ervan is het begraven van een bouwoffer, naar goed eeuwenoud gebruik. Om 14.00 uur klinkt om te beginnen kanongebulder op De Zanderij. Tot 15.30 uur […]

Filmpje over Oer-IJbewoners

Geplaatst op 14 juni 2013

Klik op deze koppeling

‘Kans op kijkoperatie in bodem Zanderij’

Geplaatst op 15 april 2013

Er is een goede kans op een kijkoperatie in de bodem van het buitengebied Zanderij. Hier bevinden zich mogelijk restanten van Romeinse herkomst. De werkgroep Oud-Castricum moet zo’n onderzoek officieel aanvragen. De berichten over de aanwezigheid van een geul van het Oer-IJ, een houten constructie en twee grote objecten diep in de grond, hebben de nieuwsgierigheid gewekt van de oudheidkundige instanties. Rino Zonneveld van de werkgroep Oud-Castricum meldt verheugd dat […]

Presentatie resultaten archeologisch-onderzoek Zanderij.

Geplaatst op 12 april 2013

Op basis van informatie van wijlen Jan Twisk, de vader van Menno Twisk, zijn er de afgelopen zes jaar twee pogingen gedaan om grip te krijgen op een stukje hout dat verborgen zou liggen op 1 meter onder het maaiveld van de Zanderij en in de achtertuin van het Strandvondstenmuseum. Het hout, dat de vader van Menno spanten van een schip noemde, is nu met GPR (georadar) door het bedrijf […]

Heiloo en Limmen, voor- en tegenspoed rond de 14e eeuw

Geplaatst op 28 maart 2013

Heiloo en Limmen, voor- en tegenspoed rond de 14e eeuw het verhaal op grond van archeologische onderzoeken door Mark van Raaij Heiloo kerkbuurt 1560   De 14e eeuw is voor de bevolking een van de ingrijpendste periodes in de Hollandse geschiedenis geweest. Het grootste deel van de bevolking bestond vóór de 14e eeuw uit zelfvoorzienende boerengemeenschappen. Daar kwam vooral in de 14e eeuw grote verandering in. Bent u benieuwd hoe de samenleving in de […]