nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Taakgroep Archeologie

Deze groep houdt zich bezig met archeologie in de kernen Castricum en Bakkum. Er is overleg met de gemeente Castricum als het gaat om advisering over lokale kennis. De groepsleden kunnen als vrijwilliger betrokken worden bij archeologisch onderzoek door een professionele organisatie. De groep heeft een samenwerkingsverband met andere gemeenten in het Oer-IJ-gebied in de vorm van Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ. De taakgroep bestaat uit:

  • Tom de Kleijn
  • Louis Oppenheimer
  • Ron van Wezop
  • Wim van Waveren
  • Albert Lourens
  • Theo Sneekes
  • Rino Zonneveld, tel. 0251-656060, email: archeologie@oudcastricum.com

Filmpje over Oer-IJbewoners

Geplaatst op 14 juni 2013

Klik op deze koppeling

‘Kans op kijkoperatie in bodem Zanderij’

Geplaatst op 15 april 2013

Er is een goede kans op een kijkoperatie in de bodem van het buitengebied Zanderij. Hier bevinden zich mogelijk restanten van Romeinse herkomst. De werkgroep Oud-Castricum moet zo’n onderzoek officieel aanvragen. De berichten over de aanwezigheid van een geul van het Oer-IJ, een houten constructie en twee grote objecten diep in de grond, hebben de nieuwsgierigheid gewekt van de oudheidkundige instanties. Rino Zonneveld van de werkgroep Oud-Castricum meldt verheugd dat […]

Presentatie resultaten archeologisch-onderzoek Zanderij.

Geplaatst op 12 april 2013

Op basis van informatie van wijlen Jan Twisk, de vader van Menno Twisk, zijn er de afgelopen zes jaar twee pogingen gedaan om grip te krijgen op een stukje hout dat verborgen zou liggen op 1 meter onder het maaiveld van de Zanderij en in de achtertuin van het Strandvondstenmuseum. Het hout, dat de vader van Menno spanten van een schip noemde, is nu met GPR (georadar) door het bedrijf […]

Heiloo en Limmen, voor- en tegenspoed rond de 14e eeuw

Geplaatst op 28 maart 2013

Heiloo en Limmen, voor- en tegenspoed rond de 14e eeuw het verhaal op grond van archeologische onderzoeken door Mark van Raaij Heiloo kerkbuurt 1560   De 14e eeuw is voor de bevolking een van de ingrijpendste periodes in de Hollandse geschiedenis geweest. Het grootste deel van de bevolking bestond vóór de 14e eeuw uit zelfvoorzienende boerengemeenschappen. Daar kwam vooral in de 14e eeuw grote verandering in. Bent u benieuwd hoe de samenleving in de […]

Archeologisch depot i.o.

Geplaatst op 28 maart 2013

                Noord-Holland krijgt een nieuw archeologisch depot. Het Archeologisch Informatie Centrum (AIC) wordt gebouwd in Castricum en opent zijn deuren in de zomer van 2014. Alle archeologische vondsten en collecties worden er opgeslagen die de provincie in de loop van decennia heeft verzameld. Daarnaast kunt u er vele honderden van de belangrijkste archeologische vondsten bekijken, zoals Willem en Hillegonda van Brederode, Hilde uit […]

Nog geen uitsluitsel van archeologische vondst op Zanderij

Geplaatst op 20 maart 2013

    Wat vooraf ging. De radarmetingen van Ron van Wezop afgelopen woensdag (6-3-2013) zijn geslaagd, maar konden niet helemaal verwerkt worden. Op zaterdag 16 maart zal daarom achter het Strandvondstenmuseum een hermeting plaatsvinden met een antenne met een lagere resolutie en 3d grid (dat is het maken van een driedimensionaal plaatje). Met de meetwerkzaamheden waar dit keer nog meer geavanceerde materialen worden aangevoerd  en het bedrijf Empec Survey belangeloos […]