nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Taakgroep Archeologie

Deze groep houdt zich bezig met archeologie in de kernen Castricum en Bakkum. Er is overleg met de gemeente Castricum als het gaat om advisering over lokale kennis. De groepsleden kunnen als vrijwilliger betrokken worden bij archeologisch onderzoek door een professionele organisatie. De groep heeft een samenwerkingsverband met andere gemeenten in het Oer-IJ-gebied in de vorm van Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ. De taakgroep bestaat uit:

  • Tom de Kleijn
  • Louis Oppenheimer
  • Ron van Wezop
  • Wim van Waveren
  • Albert Lourens
  • Theo Sneekes
  • Jacques Schermer
  • Rino Zonneveld, tel. 0251-656060, email: archeologie@oudcastricum.com

Weer een opgraving bij De Boogaert

Geplaatst op 18 maart 2012

Op 13-3-2012 is er in het Provinciaal Depot te Wormer een voorbereidend overleg geweest tussen Jos van Dalfsen, projectleider van archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef, Rob van Eerden, namens de Provincie en Rino Zonneveld, namens werkgroep Oer-IJ en werkgroep Oud-Castricum. Opgraving de Boogaert heeft een flinke omvang. In Fase 1 is 600 vierkante meter is opgegraven in 2010 door Jan de Koning van Hollandia. In totaal wordt er circa […]

Hoe de Beleidsnota Archeologie in Castricum voeten in de aarde kreeg

Geplaatst op 10 januari 2012

Op 6 oktober 2011 heeft de Gemeenteraad van Castricum besloten de beleidsnota archeologie te accepteren. Hieronder een verslag van de totstandkoming van deze nota. In 2015 zal de nota worden herzien. Artikel Beleidsnota Archeologie Castricum Voor de gehele beleidsnota verwijzen we naar de betreffende site van de gemeente Castricum. Klik hier.

Regionale archeologie in beeld

Geplaatst op 8 oktober 2011

Een verzameling video’s die een beeld geven van de regionale archeologie. Het zijn bijna 40 YouTubefilmpjes die een beeld geven van archeologische activiteiten.

Castricums bodemschatten

Geplaatst op 8 september 2011

In de loop der jaren heeft de werkgroep Oud-Castricum geassisteerd bij zeer vele opgravingen, waarbij vele waardevolle vondsten zijn gedaan. Van diverse opgravingen zijn uitgebreide verslagen aanwezig, o.m. van 
de opgraving in de Oosterbuurt, ” Het Begraven Dorp” (i.s.m. 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek).       Daarnaast hebben diverse leden opgravingen gedaan in het duingebied, rondom de Bleumerweg Castricum, in Bergen, Heiloo en Limmen. Enkele voorbeelden van vondsten in Castricum:  

Hoe te handelen bij archeologische vondsten

Geplaatst op 8 september 2011

In de Wet op de Archeologie en MonumentenZorg is vastgesteld, dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten worden bij een bevoegde persoon of instantie. Voor het melden van vondsten en grondsporen is ook het formulier “Melding eerste bevindingen onderzoek / Vondstmeldingsformulier” ontwikkeld. Het e-formulier kunt u zelf invullen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om toevalsvondsten (van het oppervlak geraapt of bijvoorbeeld aangetroffen in een bouwput), resultaten van opgravingen […]

Opgraving bij Station Castricum

Geplaatst op 21 augustus 2011
Proefsleuf op de Puikman

Op 22 augustus 2011 start een driedaagse opgraving bestaande uit twee proefsleuven en een aantal boringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van archeologiebedrijf ACVU-HBS. De leiding van het project heeft Maurice Langeveld. Rino Zonneveld amateur-archeoloog van Oud Castricum en Werkgroep Oer-IJ nam een kijkje. Opvallend was de laag waddenzand met veel schelpen waar je eigenlijk duinzand zou verwachten. Het gebied is blijkbaar niet door duinzand overstoven. Uit oude landkaarten […]