nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten

Deze taakgroep houdt zich bezig met de instandhouding van cultuurobjecten en monumenten; zoekt daartoe contact met eigenaren, overheden en andere instanties. De groep bestaat uit:

  • Ernst Mooij: cultuurhistorie, tel. 0251-654977.  Dhr. Mooij is tevens verbonden aan de Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving.
  • Niek Kaan: monumenten, tel. 0251-650009. Dhr. Kaan is als lid verbonden aan de Monumentenraad en deze kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk cultuurhistorisch beleid. De Monumentenraad heeft geen rol in de procedure voor een monumentenvergunning.
  • Nico van der Lem, tel. 06-131 094 98. Dhr. van der Lem verzorgt het opvragen van omgevingsvergunningen bij de gemeente Castricum.
  • Don van Lier, tel. 06-539 314 97. Dhr. van Lier is algemeen lid. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het Huis van Hilde.
  • Peter van Eerden, tel. 0251-659744. Dhr. van Eerden is algemeen lid. Daarnaast is hij een gecertificeerd gids bij de Stichting Oer-IJ.

Paden op, lanen in

Geplaatst op 5 juli 2017

Mysterieuze laantjes tussen Breedeweg en Doodweg In Castricum kun je meer paden op en lanen in dan je denkt. Twee privéweggetjes tussen de Breedeweg en de Doodweg blijken gewoon openbaar toegankelijk, ontdekte verslaggever Hans Boot. Al wordt het nut ervan betwijfeld door entertainer Hein Poel die aan de Doodweg woont. Bijna iedereen die in de Oosterbuurt wandelt, heeft zich weleens afgevraagd hoe het nu precies zit met het Kerkelaantje en […]

Raads- en carrouselleden bezoeken Duin en Bosch

Geplaatst op 5 maart 2017

Op uitnodiging van de Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting Alkmaardermeeromgeving nam op zaterdag 4 maart een groot aantal raad- en carrouselleden deel aan een rondleiding over het landgoed Duin en Bosch. Men wilde zich graag ter plekke laten informeren over mooie maar ook minder gewenste ontwikkelingen. Het beoogde resultaat werd bereikt: meer betrokkenheid van de ‘politiek’! Landgoed Duin en Bosch ondergaat een metamorfose. Sinds de wijziging van het bestemmingsplan in […]

Een spiegeltje van de tijd

Geplaatst op 21 februari 2017

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) besteedt in haar periodiek (oplage 1.850) onder andere aandacht aan bijzondere begraafplaatsen. De taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van de Werkgroep Oud-Castricum werd onlangs benaderd voor een artikel over de gesloten begraafplaats op het landgoed Duin en Bosch. Peter van Eerden mocht recent een bijdrage leveren aan een fraaie publicatie met landelijk bereik en daarin onder meer zijn zorgen uiten over de onzekere toekomst van […]

Grote zorgen over de ‘tankval’

Geplaatst op 9 februari 2017

Omdat er vroeger heerlijk kon worden gezwommen herinneren veel oudere Castricummers zich de ‘tankval’, nu gelegen in natuurgebied De Hooge Weide, daar waar de Bleumerweg in Bakkum dood loopt op de spoorlijn. De tankgracht was tijdens de oorlog veel langer en sloot aan op de anti-tankmuur die liep van de Beverwijkerstraatweg tot de Duinenboschweg. Na de oorlog is de gracht goeddeels gedempt. Het restant en de overgebleven stukken muur zijn […]

Voortgang bouw toren Papenberg

Geplaatst op 5 januari 2017

Vanuit de taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van de werkgroep Oud-Castricum is jarenlang geijverd voor herstel van het oorspronkelijke weidse uitzicht vanaf de Papenberg. Dat volgehouden initiatief heeft een fraai resultaat opgeleverd. Na intensief overleg met een aantal belanghebbende groeperingen heeft PWN namelijk besloten dat er een uitkijktoren komt op de Papenberg. De voorwaarde is dat een deel van deze investering door anderen wordt gedragen. Ook is de voorwaarde gesteld dat het […]

Restauratieplan watertoren Duin en Bosch

Geplaatst op 11 mei 2016

De als rijksmonument beschermde watertoren op het landgoed Duin en Bosch staat al jaren leeg en verkeert in een slechte bouwtechnische staat. Na de overdracht van het bouwwerk door Parnassia Bavo Groep in 2015 wordt door BOEi (Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed BV) gewerkt aan een plan voor herbestemming. Eerst moet er een restauratie worden uitgevoerd van de bouwkundige schil, die bestaat uit de onderbouw, de […]