nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Hartelijk welkom

Stichting Werkgroep Oud-Castricum

 

De Stichting Werkgroep Oud-Castricum bestaat sinds 1967. Ze bestaat uit een groep enthousiaste Castricummers en ruim 1200 donateurs. Die willen allemaal dat er goed gezorgd wordt voor ons cultureel erfgoed.

U bent u van harte welkom op onze website. Hier treft u de activiteiten van de werkgroep aan. En u kunt zich aanmelden als donateur en vrijwilliger. Verder is er een nieuws overzicht, informatie over ons en onze publicaties, zoals bijvoorbeeld de jaarboeken. Tot slot kunt u foto’s, artikelen, boeken en andere informatie opzoeken.

Vanzelfsprekend houden we ons aanbevolen voor uw suggesties en op- of aanmerkingen.

De Duynkant

De Duynkant van Werkgroep Oud-Castricum

Wilt u ons bezoeken?

Elke eerste zondag van de maand is er van 12 tot 5 uur ‘s middags een open dag met een expositie of film over een aanprekend thema. Dan kunt u ook vragen stellen over bijvoorbeeld foto’s, families of panden. Daarvoor is meer gelegenheid op maandagavond  en woensdagavond tussen half acht en half tien.

Uitbreiding ‘De Duynkant’

Zie Gebouw De Duynkant in de keuzebalk onder Over ons.
Of bekijk een you-tube filmpje van het uitbreidingsplan.