nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Donateurs

Hoe donateur worden?

 
U kunt zich opgeven als donateur van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum door onderstaand formulier in te vullen.
Als u tenminste € 15 (meer is natuurlijk van harte welkom) op ons bankrekening nummer
NL54 INGB 0001 8513 60 overmaakt, bent u donateur van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum en ontvangt u het nieuwste jaarboek gratis. Als u buiten de gemeente Castricum woont, maak dan € 3,50 extra over als bijdrage in de verzendkosten.
U krijgt daarna elk jaar een brief van ons als herinnering voor uw jaarlijkse donatie, totdat u schriftelijk opzegt.

suikerzakje-hotel-de-rustende-jager

Een donateur is een graag geziene gast!

Waarom donateur?

 
Donateurs steunen de Werkgroep Oud-Castricum niet alleen financieel. Met hun donatie geven ze ook aan dat het behoud van ons erfgoed hun ter harte gaat en verspreiden de boodschap die wij delen: trots zijn op ons dorp. 

Wat krijgt een donateur?

 
Donateurs krijgen het jaarboek en de nieuwsbrief van de stichting Werkgroep Oud-Castricum. Ze zijn welkom bij de tentoonstellingen en op de jaarlijkse donateursavond. Veel nieuwe informatie wordt  steeds op de website aangeboden. De belangstelling op de Open Dagen is overweldigend. En op onze oproepen voor bijvoorbeeld foto’s, films en verhalen, wordt spontaan en massaal gereageerd.

We zijn financieel afhankelijk van onze donateurs en daarom zien we graag dat u ons als donateur steunt. Dank u!

Stichting Werkgroep Oud-Castricum is een Anbi instelling!

 
De Stichting Werkgroep Oud-Castricum is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze Stichting zijn aftrekbaar van uw verzamelinkomen. Dit kan – afhankelijk van het inkomen – een financieel voordeel opleveren tot 50 % van het geschonken bedrag. De openbare informatie van de Stichting vindt u hier:
ANBI Informatie algemeen 2015 nieuwe versie
ANBI Informatie jaarrekening 2016

Meldt u nu aan en vul het formulier in:

 

Uw naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Dank u.

Print Friendly, PDF & Email