Donateurs

Hoe donateur worden?

 
Je kunt je opgeven als donateur van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum door onderstaand formulier in te vullen.
Als je tenminste € 15 (meer is natuurlijk van harte welkom) op ons bankrekening nummer NL54 INGB 0001 8513 60 overmaakt, ben je donateur van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum en ontvang je direct het laatste jaarboek. Als je buiten de gemeente Castricum woont, maak dan € 3,50 extra over als bijdrage in de verzendkosten.
Je krijgt daarna elk jaar, samen met het nieuwe jaarboek, een brief van ons met het verzoek om de jaarlijkse donatie over te maken.

suikerzakje-hotel-de-rustende-jager
Een donateur is een graag geziene gast!

Waarom donateur?

 
Donateurs steunen de Werkgroep Oud-Castricum niet alleen financieel. Met hun donatie geven ze ook aan dat het behoud van ons erfgoed hun ter harte gaat en verspreiden de boodschap die wij delen: trots zijn op ons dorp. 

Wat krijgt een donateur?

 
Donateurs krijgen het jaarboek en de nieuwsbrief van de stichting Werkgroep Oud-Castricum. Ze zijn welkom bij de tentoonstellingen en op de jaarlijkse donateursavond. Veel nieuwe informatie wordt  steeds op de website aangeboden. De belangstelling op de Open Dagen is overweldigend. En op onze oproepen voor bijvoorbeeld foto’s, films en verhalen, wordt spontaan en massaal gereageerd.

We zijn financieel afhankelijk van onze donateurs en daarom zien we graag dat je ons als donateur steunt. Dank je!

Stichting Werkgroep Oud-Castricum is een Anbi instelling!

 
De Stichting Werkgroep Oud-Castricum is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je giften aan onze Stichting zijn aftrekbaar van het verzamelinkomen. Dit kan – afhankelijk van het inkomen – een financieel voordeel opleveren tot 50 % van het geschonken bedrag.

Meld je nu aan en vul het formulier in:

 

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Dank je

 
Welkom!

Print Friendly, PDF & Email