Inhoud jaarboeken

De Werkgroep Oud-Castricum geeft sinds 1978 ieder jaar een jaarboek uit met artikelen over Castricum en Bakkum. Hieronder vindt u het overzicht van de inhoud van de tot nu 40 verschenen jaarboeken.

De redactie van het jaarboek bestaat uit Joke Admiraal en Hans Boot. De redactie nodigt graag iedereen uit om herinneringen met betrekking tot Castricum of Bakkum te delen. Die kunnen gebruikt worden voor de artikelen. Het hoeven echt niet alleen wetenschappelijk verantwoorde verhalen te zijn. Ook leuke herinneringen en persoonlijk ervaringen zijn van harte welkom. Het e-mailadres is info@oudcastricum.com.

Zie verkoop jaarboeken voor meer informatie.

 

INHOUD JAARBOEKEN
nummer 1 t/m 40 (1978-2017)

 
De onderwerpen van de artikelen zijn gerangschikt op alfabetische volgorde:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

De aanklikbare artikelen hieronder kun je digitaal lezen.

 

Onderwerp
Jaarboek Jaar   pag.
         
Aagtendijk-Sint 37 2014   34-38
Albert’s Hoeve 9 1986   19-21
Amateurtuindersvereniging 37 2011   81-92
Antonius, Sint-, kindertehuis 40 2017   39-46
Archeologie aan de Cieweg 20 1997   16-21
Archeologie, oude duinbeek 35 2012   88-91
Archeologie rond Heemstederweg 12 1989   3-11
Archeologie, westelijk Castricum 25 2002   4- 7
Archeologisch depot naar Castricum 33 2010   64-65
Arm en rijk in de 18e eeuw 20 1997   22-33
Armoede; impressies uit de 19e eeuw 27 2004   16-25
Armoede; impressies uit de periode 1900-1940 30 2007   43-50
Arem? In Westelijk Castricum onder stuifzand 25 2002   4-7
Asjes, Albert 2 1979   20-21
Asjes, Albert, testament 33 2010   33-36
⬆️        
Baai Castricum 34 2011   64-66
Bakker, Thijs 24 2001   30-44
Bakkers 34 2011   36-43
Bakkerij, De – 40 jaar 38 2015   38-47
Bakkum, de Heerlijkheid en zijn ambachtsheren 3 1980    3-18
Bakkum, einde gemeente 35 2012   87-87
Bakkum in de 18e eeuw 25 2002   14-19
Bakkum omstreeks 1830 25 2002   20-26
Bakkum na 1930, de huizen en hun bewoners 25 2002   37-54
Bakkum, vijftig jaar kerk 25 2002   55-57
Begraven in Castricum 35 2012   55-62
Bevolking in 1830 20 1997   42-46
Bewoningsgeschiedenis Bakkum Noord 17 1994   37-41
Bewoning aan de Rietkamp 19 1996   20-24
Bewoningssporen in de Oosterbuurt 19 1996   15-17
Bewoningssporen in plan Noord-End 3 1980   19-23
Bewoningssporen aan de Willem de Rijkelaan 6 1983   15-22
Bibliotheken 37 2014   4-13
Biljartverenigingen 35 2012   75-86
Blanka, stoomwasscherij 34 2011   44-48
Boenstraatje te Bakkum 16 1993   22-25
Boogaert, verzorgingshuis De – 37 2014   84-107
Boreel van Hogelanden – burgemeester 12 1989   44-44
Borst, bouwbedrijf A.C. – 100 jaar 36 2013   99-106
Borst, familie 38 2015   86-115
Bos, familie 37 2014   84-107
Bouwfragmenten 1e – 3e eeuw 5 1982   16-20
Brabantse Landbouw, boerderij 35 2012   92-93
Brakenhoff, familie nr. 1 t/m 35 11 1988   29-47
Brakenhoff, familie nr. 36 t/m 60 12 1989   31-42
Brakersweg 22 1999   33-39
Brandweer 18 1995   3-17
Breedeweg, bewoners noordzijde 40 2017   78-84
Breedeweg, bezittingen Zijtje Rechtop 40 2017   61-63
Breetveld, familie 24 2001   68-85
Burgemeester Mooijstraat 24 2001   50-67
⬆️        
Cafés en kasteleins in Bakkum 39 2016   57-67
Carnaval in Pieperduin 36 2013   48-58
Castricum, herkomst van de naam 23 2000   15-15
Castricum, oorsprong van de naam 35 2012   16-20C
Castricum en Bakkum in 1967 40 2017   4-17
Castricum in de groei 30 2007   17-28
Castricum in oorlogstijd 8 1985   3-7
Castricum in opbouw 30 2007    3-16
Castricum rond het jaar 0 23 2000    3-8
Castricum 100 jaar geleden: 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
Castricum Kronieken: 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Castricum oude familienamen 4 1981   18-21
Castricummerpolder, bestuur 12 1989   12-22
Castricummerpolder, archeologie 9 1986   3-7
Chirurgijns, heelmeesters 17 1994   3-15
Corsotheater 35 2012   4-15
Cunerakapel 25 2002   8-13
⬆️        
Dagboek broeder Gerlach 27 2004   26-29
Dagboek kapelaans 8 1985   8-24
Deelen, Derk van 30 2007   61-65
Dekker, meester 27 2004   58-64
Dorpsgenoten kijken terug op de 20e eeuw 23 2000   16-31
Dorpssmederij 13 1990   22-24
Dorpsstraat (1e deel) huisnrs 2 – 42 26 2003   35-52
Dorpsstraat (2e deel) huisnrs 1 – 35 27 2004   44-57
Dorpsstraat (3e deel) huisnrs 37 – 65 28 2005   41-59
Dorpsstraat (4e deel) huisnrs 69 – 85 29 2006   39-52
Dorpsstraat (5e deel) huisnrs 87 – 107 31 2008   52-67
Dorpsstraat (6e deel) huisnrs 44 – 56 32 2009   61-70
Dorpsstraat (7e deel) huisnrs 58 – 62a 33 2010   66-74
Dorpsstraat (8e deel) huisnrs 64 – 88 34 2011   67-70
Dorpsstraat (9e deel) huisnrs 90 – 108 36 2013   86-98
Dorpsstraat (10e deel) huisnrs 112-148 37 2014   72-83
Duin en Bosch 18 1995   18-26
Duin en Bosch, begraafplaats 22 1999   29-31
Duin en Bosch, evacuatie 18 1995   27-30
Duin en Bosch, patiëntenzorg 32 2009   4-11
Duinboerderijen 4 1981   3-10
Duinkant, een verdwenen dorpje 33 2010   4-19
Duinmeijer, familie 4 1981   22-27
Duijn, familie 30 2007   66-87
⬆️        
Eendenkooi 9 1986   26-29
Eerste Wereldoorlog 37 2014   39-45
⬆️        
Familienamen, oude Castricumse 4 1981   18-21
Fanfare 27 2004   30-43
Felicitatiebrief van donateur 40 2017   28
Franse tijd 22 1999   13-22
Friese put in Molendijk – 1971 1 1978   8-10
⬆️        
Gasfabriek 14 1991   3-23
Gemeente Castricum 5 1982   3-15
Gemeentebestuur 1812 – 1919 (1e deel) 31 2008   3-18
Gemeentebestuur 1919 – 1946 (2e deel) 33 2010   21-32
Gemeentebestuur 1946 – 1974 (3e deel) 34 2011   17-35
Gemeentebestuur 1974 – 2002 (4e deel) 35 2012   21-37
Gereformeerde Kerk 36 2013   18-27
Geschiedenis van de werkgroep Oud Castricum 30 2007   51-60
Gevers, Jonkheer Frits 26 2003   53-63
Gezondheidszorg, vóór 1880 17 1994   3-15
Gezondheidszorg 1880 – 1950 17 1994   16-28
Ginhoven van, Huibert 28 2005   67-70
Glorie, familie 7 1984   29-44
Glorie, renovatie boerderij 40 2017   64-86
Graaf, de familie 13 1990   32-50
Graftekens, houten 31 2008   77-77
Grensbepaling in 1821 30 2007   31-33
Groenelaan, Eerste en Tweede 19 1996   25-34
Groenteboeren 37 2014   49-58
Groenteveilingen in Castricum 19 1996   3-14
Groentjes, familie 15 1992   45-59
Grondgebruik en bezit in 1832 16 1993   30-33
Groot, familie 39 2016   83-110
Groot, de familie 29 2006   61-87
Gymnastiekverenigingen 33 2010   37-51
⬆️        
Hageman, Arie 39 2016   29-31
Heeck, Cor – kunstschilder 20 1997   47-49
Heemstede te Castricum 9 1986   22-24
Heemstederweg, archeologie 12 1989   3-11
Heerlijkheid Bakkum en zijn ambachtsheren 3 1980   3-18
Heideman, Henk 39 2016   44-46
Heimans, wandeling Eli – 38 2015   71-76
Hermana State 6 1983   23-26
Hoberg, Jan 28 2005   63-67
Hofdijk, Willem Jacobsz, balladen 39 2016   11-13
Hogenstijn, familie 35 2012   94-113
Hollenberg, familie 22 1999   41-66
Hoogeweg, woning 38 2015   67-70
Huzaren van Castricum 36 2013   84-85
⬆️        
Inbraak met geweldpleging 36 2013   82-83
⬆️        
Jaarverslagen Werkgroep: zie WOC Jaarverslagen        
Jacht in het duingebied 13 1990   18-21
Jacobi, Dr. J.W. 22 1999   26-28
Jacobi, Dr. J.W.: gezin en grafmonument 37 2014   14-20
Jeugdherberg Koningsbosch 35 2012   63-74
Johanna’s Hof 27 2004   3-15
⬆️        
Kaap Kastricum 1 1978   11-16
Kabouters in Castricum 34 2011   28-31
Kalkovens 21 1998   13-18
Kampeerterrein Bakkum 25 2002   27-36
Kapitein Rommel 12 1989   23-30
Karthuizerklooster, laatmiddeleeuwse bezittingen 34 2011   10-16
Kermis in Bakkum 25 2002   13-13
Klok van de Hervormde Kerk 26 2003   17-20
Klok van de Hervormde kerk uit Wetsinge 32 2009   50-51
Klompenbuurt in Bakkum 20 1997   34-41
Knophuis 18 1995   37-42
Koningsbosch, jeugdherberg 35 2012   63-74
Koninklijk Landgoed Bakkum (deel 1) 38 2015   25-32
Koninklijk Landgoed Bakkum (deel 2) 39 2016   17-22
Kooiweg 19 1996   25-34
Korendijk 36 2013   42-47
Korenmolen 9 1986   16-18
Kortenoever, Eldert 29 2006   53-60
Kraakman, meneer 25 2002   58-63
Kramer, Matthijs 31 2008   68-76
Kranten en drukkers 36 2013   28-41
Krist, broeder 32 2009   12-13
Kronenburg, boerderij 9 1986   25-29
Kronenburg, kasteel 2 1979   3-15
Kronieken: zie Castricum Kronieken        
Kruideniers 38 2015   48-58
Kruisverenigingen 17 1994   29-36
Kustlijn in beweging 24 2001   45-49
⬆️        
Leenaers, dokter 13 1990   25-31
Leenaers, plaquette van dokter – 37 2014   59-61
Liefting, familie 14 1991   29-51
Lommen, burgemeester 34 2011   49-60
Lute, familie 8 1985   32-51
⬆️        
Maerdijk 36 2013   42-47
Melkboeren 35 2012   43-52
Melkfabriek – De Holland 20 1997   3-15
Meijne, familie 27 2004   65-88
Middeleeuwen – archeologie 6 1983   13-14
Middeleeuws akkerland onder de duinen 22 1999   23-25
Middeleeuwse bewoningssporen 6 1983   15-22
Middeleeuwse schoen 4 1981   11-14
Midden-Kennemerland rond het jaar 1000 23 2000    9-14
Mient, de 18 1995   31-36
Mooij, Cor, boswachter 39 2016   23-28
Mooij, Geertje ten Wolde- 35 2012   52-54
Munten: middeleeuwse 16 1993   20-21
Munten: Romeinse 19 1996   18-19
⬆️        
Naam Castricum 23 2000   15-15
Nachtwacht in het Geversduin 31 2008   19-28
Ned. Hervormde Gemeente 15 1992   17-29
Ned. Hervormde Kerk – restauratie 1  1978   3-8
Nieuwe Weg uit 1820 16 1993   26-29
Noord-End, bewoningssporen 13e eeuw  3 1980   19-23
Nuhout van der Veen, Joachim 1 1978   20-21
Nijs, de, familie 33 2010   85-112
⬆️        
Onderwijs, na W.O II 13 1990   3-17
Onderwijs, 1850 – 1940 11 1988   17-28
Onderwijs, ontwikkeling L.O. 11 1988   3-7
Onderwijs, 1800 – 1860 11 1988   8-16
Ongevallen in Bakkum 34 2011   61-63
Oorlogstijd – Castricum in 8 1985   3-7
Oorlogsverhaal Tiny van Vlaanderen-Boot 30 2007   29-30
Oosterbuurt omstreeks 1830 40 2017   51-60
⬆️        
Pancratiuskerk tot reformatie 15 1992   4-16
Pankratiuskerk: restauratie in 1953 1 1978   3-8
Pancratiuskerk: restauratie in 1992 15 1992   30-32
Pancratiuskerk, R.K., vorige 32 2009   15-22
Pancratiuskerk, R.K., Historie 6 1983   3-12
Peperkamp, Cor – smid 15 1992   33-44
Perspectief vijftig jaar 40 2017   31-35
Politie 37 2014   62-71
Popmuziek in de 60-er jaren 31 2008   38-51
Portegies, Sijf – schilder 14 1991   24-28
Pottenstapel – Molendijk – 1972 2 1979   16-19
⬆️        
Quack, Jan de – burgemeester 4 1981   12-17
⬆️        
Raadhuizen 5 1982   3-15
Rendorp, Jacob – burgemeester 10 1987   19-25
Res, familie 6 1983   27-40
R.K. Pancratiusparochie 6 1983   3-12
R.K. Pancratiuskerk, vorige 32 2009   15-22
Rode Kruis, 80 jaar 38 2015   4-12
Rommel, kapitein 12 1989   23-30
Ruiterspoor 33 2010   62-63
Rustende Jager – archeologie 7 1984   17-22
Rustende Jager – gedichten:
achter herinneringen / historie
7 1984   10 en 16
Rustende Jager – herinneringen 7 1984   11-15
Rustende Jager – historie 7 1984   3-9
⬆️        
Scheerman, dagboek 27 2004   26-29
Scheerman, familie 19 1996   40-57
Schelpenvisser, een oude Castricummer – vertelt 40 2017   29-30
Schelpenvisserij 21 1998   3-12
Schenkingen aan de Werkgroep:
zie WOC Jaarverslagen
       
Schermer, familie 17 1994   42-59
Schoolstraat, geschiedenis 39 2016   68-73
Schoolstraat, pand Res 28 2005   3-10
Schoolstraat, rond 1950 39 2016   74-82
Schotvanger, Dirk 32 2009   71-78
Schulpstet en zijn bewoners 21 1998   24-29
Schulpvaart 21 1998   19-23
Schulpvaart, namen langs de – 37 2014   46-48
Scouting in Castricum 28 2005   26-40
Sectie C – kadaster 9 1986   12-15
Sientje, tante 3 1980   24-26
Slag bij Castricum: oorlog 22 1999   3-12
Slag bij Castricum: Franse tijd 22 1999   13-22
Slagers 36 2013   59-69
Spoor, de komst van het – 16 1993   14-17
Spoorlijn, tracé 40 2017   47-50
Spoorwegen, vervoer per spoor 16 1993   3-13
Starburg of Gaeff 10 1987   4-14
Starrenburg, boerderij 10 1987   15-18
Stayokay, jeugdherberg 35 2012   63-74
Steeman, familie 32 2009   79-103
Stet, familie 16 1993   39-57
Stolpboerderijen (1e deel) 26 2003   4-16
Stolpboerderijen (2e deel) 28 2005   16-25
Stolpboerderijen (3e deel) 29 2006   30-38
Stolpboerderijen (4e deel) 30 2007   34-42
Stolpboerderijen (5e deel) 31 2008   29-37
Stolpboerderijen (6e deel) 32 2009   40-49
Stolpboerderijen (7e deel) 33 2010   52-60
Stoomtram 35 2012   38-42
Stoomwasscherij Blanka 34 2011   44-48
Stoomzuivelfabriek ‘De Holland’ 20 1997   3-15
Stranding bark Wilhelmina Frederika 38 2015   33-37
Strandingen 24 2001   10-17
Strandleven 24 2001   18-29
Strandvonderij 24 2001   3-9
Strijd tegen het water 9 1986    8-11
Stuifbergen, familie 9 1986   30-50
Stuyt, architect Jan – 33 2010   75-84
⬆️        
Tante Sientje 3 1980   24-26
Tennisverenigingen 32 2009   23-39
Terugblik op de 20e eeuw 23 2000   16-31
Thorbecke, tracé spoorlijn 40 2017   47-50
Toepoel, Leo 28 2005   60-63
Tolheffing 16 1993   26-29
Toneelverenigingen 26 2003   21-34
Tour de Flevo 38 2015   13-24
Trammetje Duin en Bosch 16 1993   18-19
Tromp, familie 40 2017   85-113
Tulp, Lide 21 1998   30-33
Tweede Wereldoorlog, oorlogstijd, dagboek, verdedigingsw. 8 1985   3-31
Twisk, familie 10 1987   26-44
Twisk, smid Engel – levensverhaal 38 2015   59-66
⬆️        
Veldt, expeditiebedrijf 34 2011   44-48
Veldt, familie 5 1982   27-36
Veldt, familie, aanvulling 8 1985   51
Veldt, Klaas 23 2000   32-37
Veldwachters 36 2013   70-81
Verdedigingswerken 8 1985   25-31
Verzetshelden 28 2005   60-70
Victoriabeeldje 34 2011   4-9
Vinkebaan 16 1993   34-38
Vlaanderen-Boot, Tiny van 30 2007   29-30
VOC 38 2015   77-85
Voetbalverenigingen, de Castricumse 29 2006   3-29
Volleybalverenigingen, de Castricumse 39 2016   32-43
Vries de, familie 34 2011   93-113
VVV 90 jaar 32 2009   52-60
⬆️        
Waterput 2 1979   16-19
Weda, een eeuw schildersbedrijf 40 2017   69-77
Weenen, Wub van 19 1996   35-39
Weg naar Beverwijk verlegd in 1785 28 2005   11-15
Welp, familie 31 2008   78-103
Wereldwinkel 39 2016   4-10
Westelijk Castricum onder het stuifzand 25 2002   4-7
Wetsinge, groeten uit – 32 2009   50-51
Winter de, familie 25 2002   64-89
Wit, de, vrachtrijderij 39 2016   47-56
W.O.C., doelstellingen 1 1978   17-17
W.O.C., 20 jaar 10 1987   2-3
W.O.C., 40 jaar 30 2007   51-60
W.O.C., 50 jaar in beeld 40 2017   18-27
W.O.C. Jaarverslagen: 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Wolde-Mooij, Geertje ten 35 2012   52-54
Wulp, familie 31 2008   78-103
⬆️        
IJsbaan, Vereniging Kennemer 36 2013   4-17
⬆️        
Zaalberg, Hermanus 5 1982   21-26
Zanderij, oude duinbeek 35 2012   88-91
Zeegat, van – tot grasmat 9 1986   3-7
Zeeuw de, familie 28 2005   71-89
Zeeveld, boerderij 7 1984   23-28
Zomerhuisje ‘de Merel’  40  2017   36-38
Zonneveld, familie nr. 1 t/m 34 20 1997   50-70
Zonneveld, familie nr. 35 t/m 79 21 1998   34-58
Zonneveld, familie nr. 80 t/m 113 23 2000   38-60
Zonneveld, familie nr. 114 t/m 151 26 2003   64-89
Zoontjes, familie 18 1995   43-58
Zorgvlied (later: Hermana State) 6 1983   23-26
Zouaven 39 2016   14-16
Zuivelfabriek ‘De Holland’ 20 1997   3-15
⬆️        
In memoriam:        
Nicolaas Veldt 8 1985   7
Piet van der Kamp 17 1994   62
Tiny Bakker – van der Wolff 22 1999   32
Ger van Geenhuizen 22 1999   32
Wil Steeman 24 2001   89
Frans Baars 26 2003   20
Jaap Stuifbergen 28 2005   89
Meine Krist 32 2009   13
Wim Emmens 32 2009   13
Frans Duffhues 36 2013   113
Loek Zonneveld 37 2014   115
Lien Steeman – Borst 37 2014   116
Wim Hespe 38 2015   123
⬆️        
Persberichten Alkmaarsche Courant 1930 32 2009   14
Persberichten Alkmaarsche Courant 1930 32 2009   108
Persberichten Alkmaarsche Courant 1931 33 2010   20
⬆️        

 

Print Friendly, PDF & Email