Gulle gift VCC aan Oud-Castricum

Hans Boot schroeft de deksel van de collectebus los om het geld te kunnen tellen.

Vrouwen Contact Castricum (VCC) hield afgelopen woensdag in sporthal ‘De Bloemen’ haar jaarlijkse ledenbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen. Het is dan een goede gewoonte dat er door de vereniging een gift beschikbaar wordt gesteld voor een goed doel. Deze bestaat uit een vastgesteld bedrag dat wordt aangevuld met giften die tijdens de middag door de leden worden gedeponeerd in een collectebus.

Dit jaar was de keuze gevallen op de Werkgroep Oud-Castricum die het afgelopen jaar veel heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van haar onderkomen De Duynkant aan de Geversweg. Omdat er nog wel wat extra geld nodig is voor de aanpak van het interieur, was de werkgroep uiteraard erg blij met het aanbod van VCC.

Guus van der Schaaf overhandigt de gift aan Gerard Veldt.
Guus van der Schaaf overhandigt de gift aan Gerard Veldt.

Als dank gaf Gerard Veldt, die zeven jaar penningmeester van de stichting was en tevens voorzitter van de bouwcommissie voor de verbouw en herinrichting van De Duynkant, voor de circa 70 VCC-leden een boeiende powerpointpresentatie over het ontstaan en functioneren van Oud-Castricum. Hij werd daarbij geassisteerd door Hans Boot.

Daarna werd de film van Anton Visser uit 2015 over de geschiedenis van de Dorpsstraat vertoond die bij vele dames nostalgische gevoelens opriep en de tongen los maakte.

Tot slot overhandigde voorzitter Guus van der Schaaf aan Gerard Veldt de envelop met bekendmaking van het vaste bedrag van 150 euro. De collecte bracht nog eens 137 euro op, zodat de Werkgroep Oud-Castricum een kleine 300 euro aan haar financiële middelen kan toevoegen.

Opening monumentendag Castricum

Wethouder Paul Slettenhaar opende de monumentendagen in de gemeente Castricum zaterdag in gebouw De Duynkant aan de Geversweg. In verband met het landelijke thema ‘Europa’ heeft Oud-Castricum gekozen voor een tentoonstelling over de aanleiding en omstandigheden van de inval van de Engelsen en Russen in 1799 en uiteindelijk de Slag bij Castricum in oktober van dat jaar. Er is een overdruk beschikbaar van een artikel over deze oorlog die duizenden soldaten het leven heeft gekost. Het verscheen eerder in de Canon van Castricum en Bakkum.

De Franse musketier Martin Blom lid van de re-enactmentgroep legt de werking van het musket uit.
De Franse musketier Martin Blom lid van de re-enactmentgroep legt de werking van het musket uit. Foto van Jacques Schermer.

Na het welkomstwoord van voorzitter Peter Sibinga ging de wethouder in op de achtergrond van het monument dat voor het gemeentehuis op Plein 1799 staat. Hij riep de inwoners op om gebruik te maken van de gelegenheid de vele monumenten in Castricum, Akersloot en Limmen en omgeving te bekijken. Er is een prachtig gratis gidsje van alle monumenten door de gemeenten in de regio uitgegeven. Na opening bezocht de wethouder onder begeleiding van een lid van het regiment Gordon Highlanders het Huis van Hilde waar eveneens vondsten uit 1799 te zien zijn.

Salvo met de musket door een lid van het regiment Gordon Highlanders.
Salvo met de musket door een lid van het regiment Gordon Highlanders. Foto van Jacques Schermer.

Op zondag 16 september tijdens de reguliere opening van 13.30 – 16.00 uur zijn de tentoonstellingen over De Slag bij Castricum en de buurt De Duinkant vanwege de grote belangstelling opnieuw te zien.

Open Monumenten Dagen ook bij Oud-Castricum

Schilderij van de Slag bij Castricum, het onderwerp van de expositie in De Duynkant, in het kader van de Open Monumenten Dagen.

De bekende Open Monumenten Dagen zijn dit jaar op zaterdag 8 en zondag 9 september. Het landelijk thema is Europa en de taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van de Werkgroep Oud-Castricum geeft daar invulling aan met een paar passende activiteiten.

Kijken en luisteren: Expositie en film in De Duynkant

In De Duynkant, het informatiecentrum van Oud-Castricum komt een kleine expositie over ‘De Vergeten Oorlog’ en er draait de film ‘Soldaat in het zand’. Beide gaan over de oorlog in 1799, toen de Engelsen en Russen langs de Noord-Hollandse kust tegen de Franse en Bataafse troepen vochten en op 6 oktober 1799 bij Castricum werden verslagen.

Op zaterdag 8 september opent wethouder Slettenhaar om 10.00 uur in de Duynkant de Open Monumenten Dagen in Castricum.

Openingstijden

De Duynkant is op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 geopend van 13.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom, vooral natuurlijk nieuwe donateurs.

Wie heeft er nog protest materiaal?

Weet u het nog? Leegstaand politiebureau Bakkum gekraakt vanwege nijpend woningtekort voor ‘oorspronkelijke’ Castricummers.

Oproep van Oud-Castricum

In oktober komt de Werkgroep Oud-Castricum met een expositie over Protesten in Castricum. Het gaat om acties in de breedste zin van het woord. Van landelijke manifestaties waarop ingehaakt werd in Castricum tot kleine acties in het dorp, de wijk of de straat. In de voorbereiding is de organisatie naarstig op zoek naar materiaal om de expositie te verrijken en daarbij vraagt ze de hulp van Castricummers en Bakkummers.

Actie!

De oproep luidt: graaf in uw geheugen en kijk op zolder, in uw garage en in de kasten. De Werkgroep kan eigenlijk alles gebruiken met een activistische achtergrond. Spandoeken, slogans, posters, foto’s, filmpjes, anekdotes, noem maar op. En hopelijk zijn er mensen die er iets over willen vertellen, misschien zelfs in een film die speciaal voor de expositie wordt gemaakt.

Reacties kunnen worden gemaild naar tentoonstelling@oudcastricum.com of bel 0251-654748.

Expositie over Duinkant nog te zien in Duynkant

De eerstvolgende open dag van de Werkgroep Oud-Castricum wordt gehouden op zondag 16 september.

Dan is opnieuw de expositie te zien over de Duinkant, het knusse woonbuurtje aan de westkant van de spoorlijn dat op last van de Duitsers in mei 1943 werd afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwall. In de filmzaal draait continue een film van Hans Kinders over het verdwenen buurtje en zijn bewoners.

Iedereen is dus op 16 september weer van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur aan de Geversweg 1b. Iedere eerste en derde zondag van de maand is De Duynkant geopend en kan de huidige tentoonstelling nog worden bezichtigd. De entree voor donateurs is gratis, overige bezoekers betalen 1 euro.

Voor de donateurs, die nog geen bezoek brachten aan het vernieuwde onderkomen van de werkgroep, ligt er nog een kleine verrassing klaar. Dat geldt natuurlijk ook voor degenen die zich aanmelden als nieuwe donateur om Oud-Castricum te ondersteunen.

Oud-Castricum ook derde zondag open

Het is even wennen voor de bezoekers van de open dagen van de Werkgroep Oud-Castricum, maar vanaf deze maand is De Duynkant ook van 13.30 tot 16.00 uur op de derde zondag van de maand opengesteld.

Het was afgelopen zondag dan weliswaar geen ‘museumweer’, toch liepen er 40 belangstellenden binnen bij het onderkomen van de werkgroep om de fraaie verbouw te bekijken of de interessante tentoonstelling over het verdwenen buurtje ‘De Duinkant’.

Links Ruud Lokenberg die in gesprek is met Wilma van Dijk.(foto Hans Boot)

Ruud Lokenberg reageerde daar enthousiast op: “Ondanks dat ik hier al 50 jaar woon, kom ik steeds weer andere dingen tegen. Het raakt me wel als ik zie dat zo’n hele buurt in 1943 werd ontruimd door de bezetter. Het gebouw van de werkgroep is fantastisch geworden, echt iets van deze tijd. Ik kom hier twee keer per jaar en ik vind het knap dat men regelmatig nieuwe tentoonstellingen laat zien.”

Protest

Wilma van Wijk neemt de tijd om wat boeken aan een van de leestafels door te nemen, onder het genot van een kopje koffie dat tegenwoordig ook door de werkgroepleden wordt aangeboden. Zij laat weten: “Ik vind het hier door de uitbreiding en herinrichting ontzettend leuk geworden. Het gebouw heeft veel aan ruimte gewonnen en ziet er professioneel uit. Mijn partner Bernard van den Boogaard is benaderd om een bijdrage te leveren aan de volgende tentoonstelling die over protest gaat. Bernard was namelijk eind jaren ’60 bij een actie betrokken, dus kan daar ook nog wel wat over vertellen.”

Gelukkig heeft deze middag Oud-Castricum ook een aantal nieuwe donateurs opgeleverd, die nog altijd van groot belang zijn om het voortbestaan van de stichting te garanderen. Marga de Roode is een van hen en licht toe waarom zij zich heeft aangemeld: “Ik woon op een uniek stukje Castricum. Dat is aan de Zanderij tegenover de begraafplaats, dichtbij het buurtje waar de tentoonstelling over gaat en die mij erg aanspreekt. Daarnaast heb ik interesse in de gehele geschiedenis van ons dorp en wil ik door mijn jaarlijkse donatie de vrijwilligers van de werkgroep een hart onder de riem steken!”

Hans Boot

Bron: Nieuwsblad Castricum.nl – 18-7-2018