Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7
Geplaatst op 24 juni 2018

 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal actuele zaken

  1. Opening vernieuwde Duynkant
  2. De nieuwe Duynkant
  3. Munten, fibula’s en aardewerk
  4. Nieuwe openingstijden
  5. De eerste tentoonstelling
  6. Privacybeleid

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oudcastricum.com

 

1. Opening vernieuwde Duynkant

Het was druk vrijdagmiddag de 15e juni in ons vernieuwde en uitgebreide gebouw aan de Geversweg. Veel sponsoren, bestuursleden van verenigingen uit de regio, vertegenwoordigers van bedrijven die aan de bouw hebben meegewerkt  en andere relaties hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven om de heropening van De Duynkant mee te maken.  
Voorzitter Peter Sibinga sprak een welkomstwoord. Gerard Veldt, de man die de nieuwbouw financieel strak heeft begeleid, stond in zijn toespraak stil bij het overlijden van werkgroeplid Theo Sneekes die bij de bouw een belangrijke coördinerende rol heeft gespeeld. 
Gerard gaf op humoristische wijze weer hoe hij het bouwproces van ongeveer zes jaar had beleefd.  Hij had zich verkleed als bouwvakker, een outfit die naar zijn mening het beste paste bij zijn rondborstige uitspraken over de wonderlijke wegen die gevolgd moesten worden om tot resultaten te komen. Het noodzaakte burgemeester Mans om begrip te vragen voor de klippen die omzeild moesten worden. Hij verrichtte de opening door een overeenkomst te tekenen, waarbij de werkgroep het fraaie oude raadsmeubilair in bruikleen kreeg. In een korte speech sprak hij zijn waardering uit voor de activiteiten van de werkgroep. Na de opening werd een film van Hans Kinders vertoond over het verloop van de nieuwbouw. Het bleef daarna nog lang gezellig in De Duynkant.
 
        

 

2. De Nieuwe Duynkant

Voor uitbreiding van ons gebouw De Duynkant is om meerdere redenen gekozen. De expositieruimte werd te krap voor het toenemende aantal bezoekers. Bovendien ging het rustig bekijken van tentoonstellingen niet goed samen met de vertoning van films en andere presentaties. Ook de klimaatbeheersing van het gebouw was onvoldoende. Nu hebben we een aparte expositieruimte en een filmzaal. Heel belangrijk is ook de nieuwe archiefruimte waar ons materiaal onder de juiste condities kan worden bewaard.
Bij de herinrichting is gestreefd naar een multifunctioneel en gezellig onderkomen, waar de bezoeker zich welkom voelt.  Het heeft een aantal leden van de werkgroep enorm veel tijd en organisatie gekost, maar het resultaat mag er zijn. De tentoonstellingsruimte is voorzien van een ophangsysteem en spots waarmee de objecten goed belicht kunnen worden. De filmzaal is voorzien van een groot TV-scherm en geluidsapparatuur. In de filmzaal staat het sfeer bepalende oude raadsmeubilair van Castricum. In deze ruimte staan ook twee nieuwe vitrinekasten met archeologische vondsten. 
Heel belangrijk is dat we door de herinrichting nu een heel functionele werkruimte hebben gekregen waar de bibliotheek en de fotostudio ook in zijn ondergebracht.  Om de naam van het gebouw eer aan te doen zijn aan de voorzijde twee duintjes aangelegd. Voor en naast het gebouw is gekozen voor een erfafscheiding met sleedoorn en meidoorn. Langs het pad staat een beukenhaag. We hebben de tuin Gulle Tuin genoemd naar de Gulle weg die er ooit heeft gelegen.
Een uitgebreide toelichting op de nieuwbouw en de herinrichting is te vinden op onze website https://www.oudcastricum.com/nieuws/inrichting-gebouw-de-duynkant/ 
 

Filmzaal
Filmzaal
 
Bibliotheek
Bibliotheek
Gulle Tuin
Gulle Tuin
 

3. Munten, fibula’s en aardewerk van de Werkgroep Oud-Castricum

De nieuwbouw en uitbreiding van de Duynkant biedt eindelijk de mogelijkheid een keuze uit ons archeologisch bezit permanent ten toon te stellen. De vitrine­kasten in de filmzaal, geschonken door de Lionsclub Castricum-Heemskerk, bieden hiertoe een optimale gelegenheid.
Het betreft eigen vondsten van leden van de taakgroep Archeologie en andere recente aanwinsten die in Castricum en naaste omgeving zijn gevonden. 
Zo zullen de metaalvondsten, waaronder fibula’s, munten, knopen, musketkogels en bajonetten vooral in de eerste vitrinekast te zien zijn. De aardewerkvondsten, met name verschillende types, zullen in de tweede kast worden getoond. 
De munten bestrijken de periode van de Kelten en Romeinen tot heden. Ze gaan vergezeld van gegevens over de  datering, en foto’s van voor- en achterzijde en een catalogus-exemplaar van de munt.  Net als de munten worden ook de fibula’s chronologisch gepresenteerd – van keltisch tot middeleeuws.
 

 

4. Nieuwe openingstijden

Vanaf zaterdag 30 juni is ons gebouw De Duynkant weer regelmatig open. Twee avonden per week, op maandag- en woensdagavond vanaf 19.30 uur maar nu ook op twee zondagmiddagen per maand.  Zaterdag 30 juni  is een extra openingsdag. Vanaf zondag 1 juli a.s. is de open dag van de Werkgroep Oud-Castricum steeds op de 1e en 3e zondag van de maand van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De toegang is gratis voor alle donateurs van Oud-Castricum. De overige belangstellenden betalen 1,-.euro.
Kom kijken hoe mooi en ruim de tentoonstellingszaal en de aparte filmzaal geworden zijn. Er is nu alle ruimte om de tentoonstelling te bekijken en met elkaar te praten en herinneringen te delen. Alle aanvullende informatie is welkom voor de werkgroep. U kunt die aan ons mailen of in het bezoekersboek noteren.
 

 

5. De eerste tentoonstelling

 Op zaterdag 30 juni om 13.00 uur wordt de eerste tentoonstelling in de vernieuwde Duynkant voor het publiek geopend. De tentoonstelling is gewijd aan het verdwenen buurtje De Duynkant  waarover in het 33ejaarboek uit 2010 een uitgebreid artikel is opgenomen. De heer Bertus Stuifbergen, die veel jeugdherinneringen aan De Duinkant heeft, zal de tentoonstelling openen. Daarnaast wordt in de nieuwe filmzaal een film over het oude buurtje vertoond, gevolgd een korte film, waarin Bertus Stuifbergen zijn herinneringen aan de bouw van de anti-tankmuur vertelt.
Het buurtje lag ten westen van de spoorlijn en ten oosten van de tankmuur langs de Oude Schulpweg. Ons gebouw kijkt er als het ware op uit. De buurt werd 75 jaar geleden op last van de Duitsers afgebroken om ruimte te maken voor de Atlantikwall. Ook de huizen aan de westzijde van de Mient werden toen onder andere afgebroken. De tentoonstelling omvat foto’s en verhalen van mensen die toentertijd in De Duinkant woonden.
U bent van harte uitgenodigd.
 

 

6. Privacybeleid

Ook de Werkgroep Oud-Castricum handelt conform de nieuwe AVG richtlijnen waar het uw persoonsgegevens betreft. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief en het bezorgen van ons jaarboek worden door ons opgeslagen. Ze worden niet aan derden verstrekt. Wilt U meer weten over hoe wij omgaan met de nieuw privacy wetgeving, dan verwijzen wij U graag naar onze website. Onder het kopje ‘Over ons’ vindt U het privacy statement van onze werkgroep.

Print Friendly, PDF & Email