Nieuwsbrief 1 december 2016

Nieuwsbrief 1
december 2016

 
De werkgroep Oud-Castricum wil graag meer contact met de dona­teurs en belangstellenden. Via de uitgifte van een nieuwsbrief, in samenhang met onze website www.oudcastricum.com, willen wij u informeren over alle actualiteiten. Ik heet de lezers van de nieuwsbrief namens de werkgroep hartelijk welkom. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar toe te wensen.
                                                                               Peter Sibinga
                                                                               voorzitter  
 

 

Organisatie

 

De ruim dertig actieve leden van de werkgroep zijn ingedeeld in diverse taakgroepen, o.a. op het gebied van archeologie en (cultuur)historie. In deze en volgende nieuwsbrieven zullen wij bijzondere activiteiten vermelden.

Omdat de werkgroep in 2017 vijftig jaar bestaat is tijdelijk de taakgroep jubileumactiviteiten ingesteld.

 

 

Activiteiten jubileumjaar

  • De uitgave van een historische canon van Castricum en Bakkum. In een aantal verhalen schetsen we de hoofdlijnen van de geschiedenis van Castricum en Bakkum.
  • Hans Kinders maakt een korte film over de historie van de werkgroep.
  • Het wijkproject Castricum gaat terug naar 1967.
  • Er zijn twee bijzondere tentoonstellingen in voorbereiding. De eerste gaat over de agrarische geschiedenis en de tweede, Castricumse Streken, gaat over schilderijen en tekeningen die van herkenbare plekken in de dorpen gemaakt zijn.

 

familie Brakenhoff plukt aardbeien

 

Wijkproject

In samenwerking met Oud-Castricum heeft de stichting Kist een wijkproject in voorbereiding met het thema ‘Castricum in 1967’. Per wijk/buurt worden scholen en bewoners uitgenodigd met elkaar terug te blikken op dat jaar, mede met behulp van fotomateriaal. In de Oranjebuurt gaat het project als eerste van start in de maand januari. Leerlingen van de Juliana van Stolbergschool gaan ouderen interviewen. Nieuws over dit project is regelmatig te vinden in de plaatselijke kranten en websites van Stichting Kist en Oud Castricum.
Lees meer…

 

Oproep foto’s wijkproject

Voor het wijkproject maar ook voor het artikel in het jaarboek over 1967 zijn foto’s van dorpsgezichten en gebeurtenissen in 1967 gemaakt welkom. U kunt de foto’s met een grootte van minimaal 500 kB aanmelden via Hans Boot (tel. 0251-655318 mob. 06-40001529) of per mail

 

Uitbreiding gebouw De Duynkant

 

De inzameling van voldoende middelen gaat nog steeds door. Onlangs hebben wij van de stichting TriArcus een bijdrage gekregen van 25000 euro!
De vergunning voor de bouw is bij de gemeente aangevraagd. Lees meer…

 

Nieuws uit de taakgroepen

  • Bij het gemeentebestuur zijn onze zorgen neergelegd over de instandhouding van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het park-, bos- en duinlandschap. Wethouder Steeman heeft toegezegd dat het toezicht daarop verscherpt zal worden.
  • De restauratie van de boerderij Breedeweg 75-77 wordt met aandacht gevolgd. Het jaarringenonderzoek lijkt interessante informatie op te leveren over de ouderdom van de boerderij.
  • De taakgroep archeologie organiseert samen met AWN Zaanstreek in het voorjaar 2017 twee basiscursussen archeologie: één voor vrijwilligers en één voor oerij-gidsen. Beiden zijn al volgeboekt.
  • Ter gelegenheid van de verschijning van het 40e jaarboek hebben we plannen voor een nieuwe omslag.
 

Onderwerpen jubileum jaarboek 2017

Er is een groot aantal artikelen in voorbereiding: Castricum in 1967, Posterijen, Perspectief, Sint-Antonius, Pieter Kieft, Oosterbuurt en Breedeweg, bouw­geschiedenis boerderij Glorie, schildersbedrijf Weda, 150 jaar spoorlijn, Woning aan het Duinpad en de familie Tromp. Of alles in dit jaarboek geplaatst kan worden moet nog worden afgewacht. We nodigen wel iedereen uit om infor­matie over deze onderwerpen met ons te delen via info@oudcastricum.com of via Simon Zuurbier, tel. 0251-671511
 

 

 

Oproep schrijvers

Als er voldoende belangstelling voor is, wil de werkgroep een workshop (10.00 tot 15.00 uur) ‘geschiedenis schrijven’ organiseren. Hoe kan je het verleden in een artikel weergeven. Een ervaren cursusleidster bespreekt werkstukken van deelnemers. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 25 euro. De cursus gaat door als er minimaal 6 belangstellenden zijn. Inlichtingen bij Niek Kaan, tel. 0251-650009.
 

 

Regionale activiteiten in 2017

De stichting Cultuurcompagnie (provinciaal steunpunt monumenten en archeologie) fuseert 1 januari 2017 met de exploitant van het Huis van Hilde, de Stichting Nationaal Museumfonds(tzt aan het Westerplein te vinden). 


Links naar alle historische verenigingen van Heemskerk tot en met Heiloo zijn te vinden op onze website onder het kopje ‘erfgoedgroepen’.


De stichting Oer-IJ organiseert in het eerste kwartaal van 2017 weer enkele bijzondere lezingen. Deze vinden plaats in museum Kennemerland te Beverwijk, aanvang 20.00 uur:
– 31 januari, Lia Vriend: Het militair-strategische landschap van het Oer-IJgebied;
– 28 februari, Ron van ‘t Veer: De natuur van het Oer-IJ;
– 28 maart, Wladimir Dobber: Pre-industriële ontwikkeling van het gebied tussen Alkmaar en Zaandam;
– 18 april, Rob Veenman: Waterstaatkundige geschiedenis van het Oer-IJ.
 

 

Wie zijn úw voorouders?

Wat weet u eigenlijk van uw voorouders? Oud-Castricum heeft een data-base van gegevens van vele tienduizenden personen die in Castricum en wijde omgeving zijn geboren of hebben gewoond. Wij kunnen u waarschijnlijk helpen aan aantal overzichten van uw voorouders, zoals hieronder één als voorbeeld is weergegeven en aan een tekstbestand met zoveel mogelijk gegevens van de betrokken personen. Aan deze service zijn voor donateurs van Oud-Castricum geen kosten verbonden.
Stuur een mailtje naar genealogie@oudcastricum.com en we nemen contact met u op om te bekijken of we dit voor u kunnen realiseren. Lees meer…

 

Schenkingen en aanwinsten

 

Het grootste deel van onze aanwinsten krijgen we via schenkingen van particulieren. Dit kan van alles zijn met betrekking tot Castricum en Bakkum, zoals foto’s, boeken, brochures en andere zaken. Onlangs kregen we uit een nalatenschap een aantal ons onbekende luchtfoto’s van Castricum uit de jaren ’30. Daarnaast ook een mooi handgeschreven jubileumboek van het 10-jarig bestaan van het katholiek kernwerk Duin en Bosch in 1964 met foto’s van de receptie en krantenartikelen. Mooie aanwinsten voor onze collectie.
 
 

Een Byzantijnse munt

 

Op de website verschijnen regelmatig artikelen over bijzondere bodemvondsten, die in en rond Castricum zijn gevonden. Heel bijzonder is de vondst in de Oosterbuurt van een kleine gouden munt, een zogenaamde tremissies van Heraclius I, Keizer van het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk van 610-641 na Christus. Lees meer …
 
 

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Print Friendly, PDF & Email