Nieuwsbrief 2 april 2017

 

Nieuwsbrief 2

april 2017

 
In deze nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen te lezen:
1. Historische canon van Castricum en Bakkum
2. Tentoonstelling ‘Vervaagd agrarisch verleden’
3. Tentoonstelling ‘Castricumse streken’
4. Film over de werkgroep Oud-Castricum
5. Buurtenproject 1967
6 .Uitbreiding De Duynkant
7. Wie zijn úw voorouders?
8. Schenkingen
9. Nieuws uit de taakgroepen
10. Interessante websites
 

1. Historische Canon van Castricum en Bakkum

 

cover van historische canon

Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum geeft de Werkgroep Oud-Castricum een historische canon van Castricum en Bakkum uit. Hierin wordt in dertig vensters de geschiedenis van de twee dorpen verteld en verbeeld. Donateurs ontvangen een aanbiedingsbrief en kunnen na het overleggen van deze brief een exemplaar tegen de gereduceerde prijs van € 8,50 in ontvangst nemen (winkelprijs € 11,-). Het uitgiftepunt is op het adres Dorpsstraat 11 in de weekenden van 20 mei tot en met 25 juni tussen 14.00 en 17.00 uur, tijdens de openstelling van de tentoonstelling over het agrarisch verleden van ons dorp. Donateurs die buiten Castricum wonen kunnen met een e-mail aan veldtoudcastricum@xs4all.nl een exemplaar bestellen. De portokosten bedragen € 4,-. De prijs wordt dan € 12,50.

 

2. Tentoonstelling ‘Vervaagd agrarisch verleden’

 

In de tweede helft van de 20e eeuw is het karakter van Castricum sterk veranderd van een agrarisch dorp in een forensendorp. Boerderijen verdwenen, weilanden veranderden in woonwijken. De tentoonstelling geeft een indruk van het leven van boeren en tuinders. Koeien die met de hand gemolken werden, handkarren volgeladen met aardbeien op weg naar de veiling, zijn kenmerkende beelden. De tentoonstelling is te zien in de boerderij van Jan Twisk, Dorpsstraat 11, waar in de dors ook een verzameling oude gereedschappen is te zien, die de heer Twisk verzamelde. Openingstijden vanaf zondag 7 mei elke zaterdag en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. De tentoonstelling duurt tot en met augustus. 
In deze periode is er op de eerste zondag van de maand geen open dag in De Duynkant.
Lees meer …..

 

3. Tentoonstelling ‘Castricumse streken’schilderij van Henri Braakensiek

Ter gelegenheid van ons jubileum is er ook een  expositie in galerie Streetscape, Dorpsstraat 7, nabij de boerderij van Twisk. Kunstwerken van bekende en onbekende kunstenaars die Castricum en Bakkum herkenbaar in beeld gebracht hebben, worden er geëxposeerd. De kunstwerken zijn door bewoners van Castricum en Bakkum ter beschikking gesteld.
Ga terug in de tijd en dwaal met de kunstenaars door de zeven buurtschappen van de Heerlijkheid Castricum.
De tentoonstelling is van 21 mei tot en met 14 juli geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.30 uur.
In deze periode is er op de eerste zondag van de maand geen open dag in De Duynkant.
Lees meer ….

 

4. Film over de werkgroep

Tijdens de tentoonstelling “Vervaagd agrarisch verleden’ in de boerderij van Jan Twisk is er een film te zien over hoogtepunten uit de geschiedenis van de werkgroep. Dit tegen de achtergrond van de sinds de zestiger jaren sterk uitgebreide dorpen.

 

5. Buurtenproject 1967

 

Sinds het begin van dit jaar worden in het kader van de jubileumactiviteiten buurtbijeenkomsten georganiseerd in het teken van het oprichtingsjaar 1967 van de werkgroep.
Op 18 mei om 20.00 uur is de 4e bijeenkomst in de Paulusschool. Ger Foeken zal de avond inleiden en een en ander laten zien over het ontstaan van de componisten- en zeeheldenbuurt en Kooiweg-Noord.  Ook aan de rol van de kerk in 1967 zal die avond aandacht besteed worden.
Op 20 juni om 20.00 uur is bij boekhandel Laan door Petra Broers een lezing met als thema ‘Jouw Nederland in de jaren zestig’.
Op 9 juli van 14.00 tot 16.00 uur kunnen in het Huis van Hilde foto’s van het dorp bekeken worden, die iedereen in juni en juli heeft kunnen inleveren en kan er gestemd worden op DE foto van de buurt. 
Lees meer…

 

6. Uitbreiding van De Duynkant

Nadat de bouwvergunning op 16 februari was ontvangen, is de voorbereiding van de bouw verder in gang gezet. Het terrein is vrijgemaakt van bosschages en de laatste puntjes worden op de i gezet met betrekking tot de toepassing van materialen, aansluitingen enzovoort. Ook is er aandacht voor energiebesparende maatregelen. De keuze van de aannemer en de wijze van uitvoering is de volgende stap. Sponsoren zijn nog steeds van harte welkom. Tijdens de bouw worden de namen van de sponsoren op een groot bord vermeld. Onze bankrekening is NL54INGB0001851360 t.n.v. de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

 

7. Wie zijn úw voorouders?

 

waaier overzichtWat weet u eigenlijk van uw voorouders? Oud-Castricum heeft een data-base van gegevens van vele tienduizenden personen die in Castricum en wijde omgeving zijn geboren of hebben gewoond. Wij kunnen u waarschijnlijk helpen aan aantal overzichten van uw voorouders, zoals hieronder één als voorbeeld is weergegeven en aan een tekstbestand met zoveel mogelijk gegevens van de betrokken personen. Aan deze service zijn voor donateurs van Oud-Castricum geen kosten verbonden.
Stuur een mailtje naar genealogie@oudcastricum.com en we nemen contact met u op om te bekijken of we dit voor u kunnen realiseren.
Lees meer…

 

8. Schenking

Luchtfotograaf Wim Schermer heeft een groot aantal luchtfoto’s van ons dorp aan de werkgroep geschonken. De zeer scherpe foto’s zijn met een speciaal ontworpen camera gemaakt in de periode 1973 tot 1986. Ze geven een goed beeld van de vele veranderingen in die tijd. Een prachtig onderwerp voor een toekomstige expositie en voor onze beeldbank.

 

9. Nieuws uit de taakgroepen

  • Op  15 april behaalden 27 cursisten hun Certificaat Praktische Basiscursus Archeologie. De organisatie was in handen van de Werkgroep Oud-Castricum en AWN Zaanstreek. De cursus was een succes vanwege de enthousiaste gastsprekers en de steeds wisselende cursuslocaties. De deelnemers kwamen uit de wijde omtrek; Lees meer ….
  • Op 22 april vond in De Duynkant onder leiding van publiciste Mirjam Janssen een workshop plaats over het ‘schrijven van geschiedenis’;
  • Ook in De Duynkant werd de 89-jarige heer Jan de Winter geïnterviewd  over de herinneringen aan zijn vader de Bakkumse wagenmaker Dirk de Winter. Het gesprek is gefilmd door Hans Kinders en zal te zijner tijd in De Duynkant te zien zijn;
  • Het 40e jaarboek dat in oktober verschijnt krijgt een verrassende nieuwe omslag;
  • Met de Stichting ‘Castricums Monument ons een zorg’ is de werkgroep in gesprek over de ontwikkeling van een plan om de zichtbaarheid van de dorpskerk te verbeteren;
  • In verband met de tentoonstellingen in de Dorpsstraat worden op op de eerste zondag van de maanden mei tot en met augustus geen open dagen gehouden in De Duynkant. Er zijn dan ook geen tentoonstellingen te bezichten. Het gebouw van de werkgroep is wel op de gebruikelijke maandag- en woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur geopend.
 

10. Interessante websites

 
 
 

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Print Friendly, PDF & Email