Nieuwsbrief 3 september 2017

 

Nieuwsbrief 3
september 2017

 
Nu de zomer voorbij is en de helft van het Lustrumjaar erop zit, willen we u attenderen op de komende onderdelen van de Lustrumviering en ander nieuws.

1. Historische Canon van Castricum en Bakkum
2. Open Monumentendagen, 9 en 10 september
3. Buurtenproject 1967, september/oktober
4. Nationale Archeologiedagen 2017
5. Jaarboek Oud-Castricum, nummer 40
6. Slotevenement 3, 4 en 5 november
7. Donateursavond 23 november
8. Uitbreiding van de Duynkant
9. Het droge Waterrijk vol archeologie
10. Cursus archiefonderzoek
11. Nieuws uit de taakgroepen
 

 

1. Historische Canon van Castricum en Bakkum

Hebt u als donateur nog geen gebruik gemaakt van de aanbieding. Koop nu nog de Historische Canon van Castricum en Bakkum.
Er is voor donateurs nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar voor de gereduceerde prijs van € 8,50. Dat kan natuurlijk op maandag en woensdagavond van 19.30-21.00 uur in De Duynkant, Geversweg 1b, maar ook bij de tentoonstelling Vervaagd Agrarisch Verleden’, waarin stil gestaan wordt bij de verandering van Castricum en Bakkum van een dorp van boeren en tuinders in een forensendorp. De tentoonstelling is voor het laatst te zien op de Open Monumentendag  op zaterdag 9 september van 10.00 – 16.00 in de boerderij van Twisk, Dorpsstraat 11. Voor niet-donateurs is de canon te koop bij Boekhandel Laan voor € 11,00.

 

2. Open monumentendagen, 9 en 10 september

In het Huis van Hilde, kan aan de hand van een gidsje de wandeling ‘In het spoor van Hilde’ beginnen. Die voert u o.a. langs dat vervaagde agrarische verleden. Verder is er op de open monumentendag aandacht voor Landgoed Duin en Bosch en drie locaties aan de Dorpsstraat. Naast de boerderij van Twisk is ook de RK Sint Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 op za. en zo. open en de oude dorpskerk, de huidige protestantse kerk (alleen op za.). Hierbij een nog niet eerder gepubliceerde impressie van de kerk uit 1571 (!). De tekening is afkomstig uit het archief van het Leprooshuis te Haarlem (Noord-Holland Archief). Voor de activiteiten in Limmen en Akersloot en de rest van Kennemerland, zie www.openmonumentendag.nl

 

3. Het Buurtenproject 1967

Het Buurtenproject 1967 dat aan de hoogste groepen van de basisschool een beeld wil geven van het dagelijks leven in 1967, gaat aan het begin van het nieuwe schooljaar verder in de Montessorischool, de Klimop en de Visser ‘t Hooftschool. Op die scholen hebben grootouders en andere ouderen verteld over het leven in Castricum in 1967, toen Molendijk Noord en Noordend nog niet gebouwd waren. Op 19 september wordt de vertel­bijeenkomst gehouden in de Klimop met als thema ‘kostwinnerschap en vrouwenemancipatie’. Op 17 oktober wordt in de Visser ’t Hooftschool gepraat over ‘televisie in 1967’.  Op beide avonden inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Heeft u een leuke foto uit die tijd, al dan niet in de wijk genomen, misschien ook nog passend bij het thema? U kunt ze meenemen naar de vertelbijeen­komst en daar ophangen. Ook kunt u ze digitaal sturen naar foto1967@oudcastricum.nl.
We hopen op veel foto’s uit die tijd!
Stemmen op de beste foto van Molendijk Noord: In de Montessorischool op 28september tussen 14.30 en 15.30 uur en in De Klimop op 29 september van 11.30 – 12.30 uur .
Stemmen voor de foto van Noord End: 20 oktober van 11.00 -12.00 uur op de Visser ’t Hooftschool.
De winnende foto zal tijdens het slotevenement uitvergroot in de buurt te zien zijn. 

 

4. Nationale Archeologiedagen 2017 

Op zaterdag 14 oktober zullen onze vrijwilligers in de archeologie op een deel van het land van het Strandvondsten­museum de moeilijkheden en mogelijkheden van metaaldetectie demonstreren.
Van 16 t/m 18 oktober wordt in het Huis van Hilde  het verleden tot leven gebracht. Het is een unieke kans om te ontdekken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat en wat de archeologen ermee doen, gedaan hebben of juist niet doen. 
Lees meer ….

 

5. Jaarboek Oud-Castricum, nummer 40

In oktober verschijnt het 40e  Jaarboek Oud-Castricum. In het jubileumnummer staan 16 artikelen (!) over diverse historische onderwerpen en de genealogie van een bekende Castricumse familie. Ter gelegenheid van het jubileum is er bijzondere aandacht voor Castricum in het oprichtingsjaar van de werkgroep. Het jubileum is ook aanleiding om de vertrouwde omslag van het jaarboek te vernieuwen. 

 

6. Slotevenement 3, 4 en 5 november

Het slotevenement van “Castricum in 1967 vindt plaats in Geesterhage. Hiermee besluit de Werkgroep Oud-Castricum de jubileumfestiviteiten van het 50-jarig bestaan.
3, 4 en 5 november, een heel weekend feest in Geesterhage !

 • Vrijdagavond 3 november: Dick Groot met het cabaret : “Tussen de schuifdeuren, eindelijk weer een bonte avond”.
 • Zaterdagmiddag 4 november: een fietstocht met vossenjacht door de wijken langs de winnende foto’s van de vertelbijeenkomsten, een taartenbak­wedstrijd en een fototentoonstelling in Geesterhage.
 • Zaterdagavond: groot feest met muziek van The Frogs!
 • Zondagmiddag 5 november tweede voorstelling cabaret met Dick Groot. 
 

7. Donateursavond 23 november

De donateursavond staat gepland voor donderdag 23 november, 20.00 uur in Geesterhage.  Noteert u de datum vast? Onze plaatsgenoot en historicus Hans van Weenen houdt een voordracht over het ontstaan van Castricum.

 


8. Uitbreiding van de Duynkant

Op 25 september begint aannemersbedrijf A.C. Borst met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Het betreft een archiefruimte en een uitbreiding van de tentoonstellings­ruimte annex filmzaal van in totaal circa 100 m2. Na bijna 6 jaar voorbereiding is het zover. De verwachting is dat nog vóór het einde van 2017 de bouw kan worden afgerond. De bouwcommissie wordt inmiddels bijgestaan door de inrichtingscommissie. De wensen qua aankleding en inrichting zijn geïnventariseerd. Wat binnen onze financiële mogelijkheden ligt, zal worden uitgevoerd. Als alles volgens plan verloopt kan de daadwerkelijke opening voorjaar 2018 plaatsvinden.
De bouwcommissie zou nog graag zien dat de buitenzijde van het oude gedeelte wordt opgeknapt qua betimmering e.d. Ook de tuin en het hekwerk kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Hier is echter nog geen geld voor beschikbaar. We hopen dat in dit lustrumjaar ook hiervoor sponsors gevonden zullen worden.
Ons bankrekeningnummer is NL54INGB0001851360 t.n.v Oud-Castricum. 

 

9. Het droge Waterrijk vol archeologie

Hoe kan het dat er zomaar een overvloed aan scherven ligt in een afgeplagd duin bij Waterrijk langs de Herenweg tussen Egmond-Binnen en Rinnegom? De grens tussen Rinnegom en Noord-Arem (Egmond-Binnen) zou historisch bepaald zijn door de Galenvoort een duinbeek bij Waterrijk. Rond de boerderij Waterrijk ligt een waterrijk gebied met aanvoer van water uit het duin en in de Karolingische tijd wateroverlast uit het oosten.
De taakgroep archeologie van de werkgroep Oud-Castricum assisteerde in augustus 2017 met vier man de opgraving bij Waterrijk. Deze vond plaats naar aanleiding van vondsten in 2016 op de Noorderkroft, Duinkroft en het Noorderelstbos. 

Lees meer …..

 

10. Cursus archiefonderzoek

Het Regionaal Archief Alkmaar (regionaalarchiefalkmaar.nl) aan de Bergerweg 1biedt in het nieuwe seizoen diverse cursussen en workshops aan. Ze zijn vermeld op de vernieuwde website onder ‘Verdieping’.

 • Op de eerste woensdagen van de maanden september t/m december wordt er van 14.30-16.30 uur een Introductiemiddag Archief gegeven. Deelname gratis. 
 • Op de tweede woensdagen is er een archiefspreekuur, waar ervaren medewerkers u graag verder op weg helpen. Deelname gratis. 
 • Op 9 en 16 november, van 10.00 – 12.00 uur wordt een workshop onderzoek naar huizen, winkels en bedrijven gegeven. U leert hier o.a. te werken met de Kadaster Archiefviewer, waarmee op adres gezocht kan worden in acht kadastrale bronnen. Kosten € 5,- voor de twee bijeenkomsten.
 • Tussen eind oktober en eind maart worden ook dit jaar één keer in de maand op dinsdagmiddagen de cursussen Oud schrift voor beginners en gevorderden gegeven. Kosten € 80,- voor tien lessen. 
 • Uitgebreide informatie en aanmelden
 

11. Nieuws uit de taakgroepen

 • De taakgroep Archief is bezig met de voorbereiding van de Duynkant voor de verbouwing. Het materiaal waar geen ruimte voor is wordt overgebracht naar het regionaal archief in Alkmaar.
 • Bij de opgraving op de locatie Zuiderloo bij Heiloo waren leden van Oud-Castricum van maart tot en met juni 2017 bijna dagelijks betrokken. Het hoogtepunt voor Ron van Wezop kwam toen hij met zijn metaaldetector een meer dan 3.000 jaar oude bronzen bijl vond, een sierbijl zonder steel, waarschijnlijk bedoeld als kostbaar offer. Hij zag het als een bekroning van meer dan 40 jaar zoeken. Aan het einde van de opgraving Zuiderloo, waar een deel van de opgraving door bedrijf Hollandia werd uitgevoerd, is midden juli 2017 nog een waterput gevonden met o.a. een houten scheplepel uit Romeinse tijd. lees meer ….
 • De historische verenigingen van Akersloot, Limmen en Castricum hebben gezamenlijk de politieke partijen in de gemeente een aanbeveling gestuurd om het onderwerp Cultuurhistorie in de partijprogramma’s op te nemen.

 


Foto van de gevonden bijl
 
 
 
Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Print Friendly, PDF & Email