Nieuwsbrief 6

 

Nieuwsbrief 6
van mei 2018

 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal actuele zaken

 1. Uitbreiding Duynkant
 2. Gulle tuin
 3. Opening 
 4. Tentoonstelling over het verdwenen buurtje De Duinkant
 5. Website
 6. Kunst op de beeldbank
 7. Informatie van instellingen
 8. Informatie van de taakgroepen

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oudcastricum.com

 

1. Uitbreiding Duynkant

De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en het schilderwerk buiten is af. We hebben een prachtig gebouw gekregen met dank aan alle sponsoren. Binnen hebben verschillende leden zich volop ingezet voor de herinrichting. Alle binnenwanden zijn keurig geschilderd. De archiefruimte is met vereende krachten ingericht en aan de opstelling wordt volop gewerkt. De werkruimte met de computers is door verplaatsing van veel materiaal een goed werkbare ruimte geworden.
De filmzaal met het nieuwe digitale scherm is klaar. Er zijn zitplaatsen voor wel 40 bezoekers. Hier staat ook het oude meubilair van de gemeente. De inrichting van de tentoonstellingsruimte is helemaal veranderd en oogt nu veel ruimer.
De Lionsclub Castricum-Heemskerk heeft de Werkgroep verrast met de schenking van twee mooie vitrinekasten, waarin alle vondsten prachtig tentoongesteld kunnen worden. Van de Bibliotheek Kennemerwaard en van de Historische Kring Heemskerk kregen we een welkome aanvulling op ons meubilair in de vorm van tafels en stellingen en ook Multimate hielp ons hierbij.
 

 

2. Gulle tuin

Het inrichtingsplan van de tuin bij ons gebouw is geïnspireerd door het duinlandschap. Met toestemming van PWN is gebruik gemaakt van zand uit het duingebied. Zo is een duintje ontstaan waar straks duinflora zoals slangenkruid, teunisbloem en zwarte toorts te zien zal zijn. Aan de achterzijde en langs de sloot is vlier, Gelderse roos en egelantier geplant. 
Landschap Noord-Holland heeft ons op het spoor gezet van project Nederlandzoemt.nl zodat de inrichting ook is afgestemd op het leefmilieu van wilde bijen. De heg aan de voorzijde van het gebouw bestaat uit een combinatie van meidoorn en sleedoorn. 
Voor het beheer van de tuin zijn met de gemeente Castricum afspraken gemaakt. De grond is van de gemeente en een deel van het onderhoud zal door vrijwilligers van Oud-Castricum worden gedaan. Omdat hier in de 19e eeuw een weg liep die de Gulleweg genoemd werd, hebben we onze tuin de Gulle Tuin gedoopt.
We zijn de medewerkers van PWN, Landschap Noord-Holland, biologe Thea Spruijt en hovenier Arend Koet dankbaar voor de verleende hulp.

 

3. Opening

De werkgroep werd op 16 mei 1967 opgericht; vandaar dat we van plan zijn de jaarlijkse ledenvergadering van de Werkgroep ook op 16 mei te houden. We hopen dat tegen die tijd de werkzaamheden die nog gedaan moeten worden afgerond zijn. De officiële opening van ons gebouw zal in juni plaatsvinden.

 

4. Tentoonstelling over het verdwenen buurtje De Duinkant

De eerste tentoonstelling in het vernieuwde gebouw gaat over ‘Het verdwenen buurtje De Duinkant’. De film die Hans Kinders over het buurtje en zijn vroegere bewoners heeft gemaakt, wordt dan ook vertoond. De tentoonstelling is te zien vanaf de eerste zondag in juli en is geopend op de eerste en de derde zondag in de maand van 13.30 tot 16.00 uur.

 

5. Website

Aan onze website www.oudcastricum.com wordt op verschillende manieren gesleuteld. Gebruiksvriendelijkheid, goede functionaliteit en interactief zijn de sleutelwoorden. De beveiliging is up-to-date gemaakt. In de groene keuzebalk is onder collecties onze beeldbank te vinden. De foto’s zijn gecodeerd met de tekst ‘collectie Oud-Castricum’. Het is mogelijk foto’s zonder die tekst te bestellen. Onder hetzelfde hoofdstuk vindt u ook de catalogus van onze bibliotheek. Vul een trefwoord in en zie de boeken of artikelen die zich in de collectie bevinden. Op maandag- en woensdagavond kan een en ander worden ingezien.
Ook wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de artikelen uit de jaarboeken met digitale tekst en afbeeldingen. Momenteel staan de eerste 20 jaarboeken erop. In de keuzebalk is onder jaarboeken een alfabetisch overzicht te vinden met alle onderwerpen per thema. De onderwerpen die met een blauwe kleur zijn aangeduid kunnen worden gelezen.

 

6. Kunst op de beeldbank

Voor de jubileumtentoonstelling ‘Castricumse Streken’ zijn veel kunstwerken van Bakkummers en Castricummers verzameld. Niet alle 815 werken konden geëxposeerd worden, maar inmiddels zijn ze wel beschreven en is er van sommige kunstenaars door Annette Beentjes een biografie gemaakt. Op www.oudcastricum.com > groene keuzebalk > Uitgelicht > Kunst op de beeldbank worden de werken getoond. Zou er een ‘Castricumse school’ bestaan? Oordeelt u zelf.

 

7. Informatie van instellingen

 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
Op de beeldbank van de website cultureelerfgoed.nl staan diverse publicaties, waaronder de recente studie over het ontstaan van Limmen en andere dorpen. De studie is gratis te downloaden. Het jaar 2018 is het jaar van het Europese erfgoed (europeeserfgoedjaar.nl). Het thema van de Open Monumentendag (8-9 september) is dit jaar ‘In Europa’. Ook Oud-Castricum zal er aandacht aan besteden. 
 
Regionaal Archief Alkmaar
 
Wat kunt u doen bij het Regionaal Archief. Hoe moet u te werk gaan om materiaal te vinden over uw voorouders of de plek waar u woont? De antwoorden op dit soort vragen krijgt u te horen tijdens de introductiemiddag Archief. U leert wat het Regionaal Archief Alkmaar doet en hoe u gebruik kunt maken van de archieven en collecties die het Archief bewaart. 
Data: woensdag 9 mei en 7 juni. Tijd 14.30 tot 16.30 uur. Kosten: gratis.
Voor meer informatie: regionaalarchiefalkmaar .nl.

 

8. Informatie van de taakgroepen

 • de taakgroep Cultuur en Monumenten en de Monumentenraad hebben de aandacht van de gemeente gevraagd voor de opstelling van een lijst van bomen die van belang zijn voor het straatbeeld of cultuurhistorie. Omdat een dergelijke lijst niet is vastgesteld, is er geen enkele boom in de gemeente beschermd. Antwoord is, zoals helaas gebruikelijk, niet ontvangen;
 • er wordt volop gewerkt aan de afronding van artikelen voor het 41e jaarboek. Onderwerpen zijn onder andere de geschiedenis van de posterijen, vakantiekolonie De Eenheid, cultureel centrum Geesterhage de Hengelsportvereniging, de eerste burgemeester Pieter Kieft, panden aan de Breedeweg en de familie Van der Himst;
 • in het Huis van Hilde wordt op 26 juni 20.00 uur een presentatie gegeven over de landschappelijke ontwikkeling van onze regio, de nieuwe Omgevingswet en in aansluiting daarop de inrichting van erven bij stolpboerderijen; 
 • de taakgroep archeologie heeft in de afgelopen tijd detectorvondsten gedaan. Een artikel is in voorbereiding;
 • opzienbarend was een onderzoek naar de resten van het ‘Blockhuys’ een soort kasteel of versterkte woning aan de Doodweg. Hierover zal initiatiefnemer Hans van Weenen de resultaten publiceren.
   

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Print Friendly, PDF & Email