Hoe te handelen bij archeologische vondsten

In de Wet op de Archeologie en MonumentenZorg is vastgesteld, dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten worden bij een bevoegde persoon of instantie.

Voor het melden van vondsten en grondsporen is ook het formulier “Melding eerste bevindingen onderzoek / Vondstmeldingsformulier” ontwikkeld. Het e-formulier kunt u zelf invullen.

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om toevalsvondsten (van het oppervlak geraapt of bijvoorbeeld aangetroffen in een bouwput), resultaten van opgravingen of via andere vormen van onderzoek (bijvoorbeeld
 metaaldetectie) verzameld materiaal. In principe moeten archeologische bodemvondsten worden gemeld bij de provinciale depots en/of provinciale archeologen, i.c. Rob van Eerden (e-mail: eerdenr@noord-holland.nl of 023 514 4012)

Van de vondstmelding worden de gegevens in 
Archis (Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland) vastgelegd. De RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) is verantwoordelijk voor het beheer van Archis.

Deel dorpskern Castricum in Archis

In Archis  worden archeologische gegevens verzameld, ontsloten en onder bepaalde voorwaarden toegankelijk gemaakt voor (amateur-)archeologen, overheden en andere instanties, die betrokken zijn bij de archeologische monumentenzorg . 
Archis is een systeem dat continue wordt aangevuld met nieuwe informatie. 
Het actueel en compleet houden van deze informatie is essentieel voor de uitvoering 
van de Archeologische Monumenten Zorg.

Daarom is het belangrijk dat personen en instanties nieuwe gegevens tijdig en zo volledig mogelijk  melden.

Print Friendly, PDF & Email