nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Peter Sibinga

 

Voorzitter

telefoon: 0251-670172

email: pgsibinga@ziggo.nl

Oud-Castricum heeft nieuwe voorzitter

Foto: Hans Boot

Foto: Hans Boot

Op voordracht van het bestuur heeft de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in haar ledenvergadering van 20 april Peter Sibinga benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij is de opvolger van Peter van Eerden die per 1 januari van dit jaar aftrad.

De 66-jarige Sibinga studeerde Nederlands Recht en is na een indrukwekkende staat van dienst in de financiële wereld sinds 2013 gepensioneerd. Hij vervulde al een aantal bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties en zei waarom hij het voorzitterschap van Oud-Castricum ambieerde: “Ik wilde graag weer wat doen in mijn woonplaats. Dat deed ik tot 2003 als penningmeester van de bibliotheek en het Rode Kruis. Later ben ik nog lid geweest van de Rotary CAL. De activiteiten van de werkgroep op het gebied van bijvoorbeeld archeologie en geschiedschrijving hebben altijd mijn interesse gehad. Ik vind het ook erg belangrijk dat in deze steeds individueler en vluchtiger wordende maatschappij herinneringen aan het verleden van Castricum bewaard blijven en dat die toegankelijk zijn voor het publiek.”

De kersverse voorzitter heeft er zin in en wil slagvaardig aan de gang: “Ik ga mij nu met de andere bestuursleden richten op een tweetal prioriteiten. Dat zijn het 50-jarig jubileum van de stichting in mei 2017 en de uitbreiding van het gebouw De Duynkant indien daarvoor vergunning wordt verleend.”

Radio-interview met de voorzitter van Oud-Castricum

Naar aanleiding van de presentatie van het 38e jaarboek vond op 26 oktober een vraaggesprek plaats op Radio Castricum met Peter van Eerden, voorzitter van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.
Hierin zou het met name gaan om een toelichting bij een aantal artikelen.
Presentator Willem Seignette zag echter zijn kans schoon de voorzitter ook een paar persoonlijke vragen te stellen. Ook vroeg hij naar de stand van zaken rond de uitbreidingsplannen van De Duynkant.
Hieronder de weergave van het informatieve en geanimeerde interview.

Deel 1:

 

Deel 2:

Oud-Castricum heeft nieuwe voorzitter

De Stichting Werkgroep Oud-Castricum heeft in haar ledenvergadering van 13 mei, op voordracht van het bestuur, Peter van Eerden benoemd tot nieuwe voorzitter.

Waarnemend voorzitter Gerard Veldt overhandigt Peter van Eerden de voorzittershamer.

Waarnemend voorzitter Gerard Veldt overhandigt Peter van Eerden de voorzittershamer.

Sinds het overlijden van Frans Duffhues in juli vorig jaar werd deze functie tijdelijk waargenomen door penningmeester Gerard Veldt. Begin dit jaar plaatste de werkgroep in de regionale kranten een oproep voor een nieuwe voorzitter. Uit de belangstellenden koos het bestuur de 62-jarige Peter van Eerden.

Hij studeerde sociologie en was meerjarig werkzaam bij de Koninklijke Marine, laatstelijk als adjunct-directeur personeelslogistiek en inspecteur onderwijs. De geboren Heemskerker woont sinds 1987 in Castricum met grote belangstelling voor de geschiedenis en het erfgoed van het dorp en het buitengebied. Mede leiding geven aan een springlevende organisatie met 40 actieve vrijwilligers en ruim 1200 donateurs was voor hem een belangrijk motief om te opteren voor het voorzitterschap.

Vanaf maart heeft Van Eerden deelgenomen aan de bestuursvergaderingen en inmiddels met de meeste leden kennis gemaakt. Een eerste initiatief van hem betreft de instelling van een commissie die de viering van het 50-jarig bestaan van Oud-Castricum in 2017 gaat voorbereiden. Ook wil hij de contacten intensiveren met de zusterverenigingen in Limmen en Akersloot .

Gerard Veldt wenste de nieuwe voorzitter veel succes en overhandigde hem de hamer. Hierop bedankte Peter van Eerden de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en de penningmeester voor de uitstekende wijze waarop hij het interim-voorzitterschap heeft ingevuld.  Vervolgens nam hij de leiding van de vergadering over.

Albert Lourens

secretaris
adres: Ganzerik 3, 1902 JD Castricum
telefoon: 0251-670465
e-mail: a.m.lourens@hccnet.nl

Gerard Veldt

Penningmeester
telefoon: 0251-657662
e-mail: info@gerardveldt.nl