nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Taakgroep Archiefonderzoek

Deze taakgroep bestaat uit twee onderdelen:

 • de groep archiefonderzoek. Deze groep houdt zich bezig met het onderzoek naar Castricums historie en families. De bronnen vinden zij vooral op het Regionaal Archief te Alkmaar en deels op het Noord-Hollands Archief te Haarlem.
  • De groep bestaat uit
 • de redactie jaarboek. De uitgifte van het jaarboek wordt gerealiseerd door de redactie met de hulp van meerdere auteurs van ingeleverde artikelen.
  • De redactie bestaat uit
   • Joke Admiraal
   • Hans Boot

Coördinator is Simon Zuurbier, email: archiefonderzoek@oudcastricum.com

Armin van Buuren in het programma Verborgen Verleden

Geplaatst op 18 februari 2018

De programmamaker Hanneke van Kessel was nogal geïnteresseerd in Bernardus Res. Ik stuurde haar onder andere een eerder gepubliceerd fragment over het onderzoek naar de stamvader van de Castricumse familie Res. “Alle naamgenoten in Nederland zijn terug te voeren op ene in Zaandam geboren Bernardus Res. Deze Bernardus kwam in 1828 als plattelands heelmeester naar Castricum. Hij woonde eerst in Zaandam met zijn ouders en broer en werkte een aantal jaren […]

Horen katholieken uit Noord-Bakkum bij de parochie van Limmen of Rinnegom?

Geplaatst op 29 november 2017

Een opvallende tekst over een geschil tussen parochies. In cursief de tekst uit een geschiedenisboek van het Bisdom Haarlem. Op den 21 Maart 1804, heeft de Aartspriester H. F. ten Hulscher uitspraak gedaan in een geschil, tusschen de gemeente van Rinnegom en Limmen, betreffende het gehucht Noord-Bakkum.                   Bakkum[1] wordt reeds genoemd in het Utrechtsche kerk-register van 866 “in Bacchem 2 mansi”, insgelijks in de schenkingen van Graaf Dirk II […]

Met name Castricum

Geplaatst op 23 november 2017

Eerder onderzoek Er is eerder over de betekenis van de naam Castricum gepubliceerd. In jaarboeken van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum delen 1, 23 en 35. Met name het eerste deel Castr was aanleiding te denken aan castra (legerplaats), of castor (bever). Zelden is in de verklaringspogingen gekeken naar plaatsen met een soortgelijke naam als –icum en naar archeologie. In deze zoektocht is het gebied van de landen om de Noordzee […]

Let op uw wiegekind

Geplaatst op 26 mei 2017

In de duinen van Bakkum leven kabouters die niet veel kwaad doen, soms kinderlijk zijn. Zo halen ze wel eens kinderen uit de wieg en nemen die mee in hun hol onder de grond. In plaats van de kinderen leggen zij hun eigen gedrochtelijk kroost in de wieg of gaan er zelf in liggen. Die kinderen zijn de zogenaamde wisselbalgen, die naar men zegt ook buiten Bakkum voorkomen. Door het […]

De wandelende reize

Geplaatst op 22 februari 2017

De wandelende reize door gantsch Noordholland. Vier personen wandelen door Noord-Holland en houden een dagboek bij. Ze publiceren dit in 1733. Het geeft een tijdsbeeld van de omgeving van Castricum. Fragmenten uit  het boek: pagina 395 …. Voor ons vertrek van Alkmaar hadden wy t besluit genomen dat onze reize van Limmen over Uitgeest naar de Beverwyk zou zyn, maar nu te Limmen wezende hadden wy het des morgens voor dat wy ons […]

Wie zijn úw voorouders?

Geplaatst op 19 december 2016

Iedereen weet natuurlijk wel wie zijn ouders zijn. En ook de namen van de grootouders zijn meestal wel bekend. Maar wie nu eigenlijk de ouders van je grootouders zijn, je voorouders dus? Die vraag wordt vaak al lastiger om te beantwoorden. Oud-Castricum heeft een database met vele tienduizenden namen van personen die in Castricum en wijde omgeving zijn geboren, gehuwd, overleden of hebben gewoond. Oud-Castricum wil u graag helpen om deze informatie […]