Bidprentjes gevraagd

Bidprentje (1)Dit najaar verschijnt het 37e Jaarboek van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum met daarin onder andere een uitvoerige beschrijving van de familie Bos. Al vele jaren wordt door de werkgroep in het jaarboek de geschiedenis en de stamboom van een Bakkumse of Castricumse familie gepubliceerd.  Zo zijn al eerder de stambomen verschenen van de families Brakenhoff, Breetveld, Duinmeijer, Duijn, Glorie, De Graaf, Groentjes, De Groot, Hogenstijn, Hollenberg, Liefting, Lute, Meijne, De Nijs, Res, Scheerman, Schermer, Steeman, Stet, Stuifbergen, Twisk, Veldt, De Vries, De Winter, Welp-Wulp, De Zeeuw, Zonneveld en Zoontjes. In de komen­de jaren hopen wij nog meerdere families te beschrijven.

Bidprentje (2)Bij de samenstelling van de stamboom over de afgelopen honderd jaar vormen de bidprentjes een belangrijk hulpmiddel en omdat bij verschillende families nog bidprentjes aanwe­zig moeten zijn, zou de Werkgroep Oud-Castricum deze graag willen ontvangen. Ook bidprentjes van niet-Bakkumse of -Castricumse families zijn voor het volle­dig maken van de stambomen zeer welkom. Dit betreft vaak een aange­trouwde familie.

Alle bidprentjes, die door de werkgroep worden verzameld, blijven bewaard en toegankelijk voor het nageslacht. Eén telefoontje en ze worden bij u afgehaald. Contactadres: Simon Zuurbier, Kamperfoelielaan 11, tel: 0251-671511.

U kunt de bidprentjes ook afgeven in De Duynkant tijdens de eerstvolgende open dag van de werkgroep op zondag 1 juni van 12.00 tot 17.00 uur. 

Wie wat waar

In de Beeldbank vindt  u onze collectie foto’s.

Wij zijn echter ook in het bezit van foto’s waarvan wij geen of zeer weinig informatie hebben.

Hier roepen wij uw hulp in.

We laten in deze rubriek uit ons fotoarchief een of meer foto’s zien, waar wij graag nadere gegevens over zouden willen ontvangen. Ook kunt u op de beeldbank online foto’s met nadere gegevens aanvullen.
Wij stellen dit zeer op op prijs!

Indien u in het bezit bent van (school)foto’s of documenten uit het Castricums verleden, ontvangen wij die graag.

U kunt ze afleveren om te scannen, waarna u de originelen weer retour ontvangt, gedurende de openingstijden van de Duynkant of een afspraak maken via:  info@oudcastricum.com

WIE WAT WAAR?
Wij zijn in het bezit van onderstaande foto, waarvan al veel namen bekend zijn.
Wie kan de nog ontbrekende namen aan vullen en zijn de reeds bekende namen juist?
Wie kan ons meer vertellen over deze club?
Wat betekent de afkorting O.G.N. of is het O.C.N.? Waar en in welk jaar is de foto genomen ?

1 Joop Bakker 8 Hr. van Dalfse(n) 15 ?? Hopman
2 Jan Bedeke 9 16 ?? Cornelisse
3 Bram Veen 10 Jan Groot 17 ?? Castricum
4 Ab de Wolf 11 Henk Kolewijn 18 Jan Schenk
5 Mevr. van Dalfse(n) – Castricum 12 Theo Verdwaald 19 Huib Wijker
6 13 Dik Bos 20 Jaap Dijkhuizen
7 14 Jaap de Beurs 21 Freek Dijkhuizen

 

Dan zijn we ook nog op zoek naar de ontbrekende namen van deze muzikanten van het Castricums Amusements Orkest uit 1953.

De foto kregen we in bezit via Hanny Zentveld uit Castricum.

Castricums Amusements Orkest

 

1 Piet de Vries 10 Loek Komen 19 Gerard Schermer
2 Dik Zentveld 11 Crista Verkaar 20 Vera Schermer
3 Huug Korsman 12 Marry de Graaf 21 Jopie Schermer
4 Jan Tromp 13 Tiny Zentveld 22 Tony Zentveld
5 14 Siem Hope 23 Rie Verhagen
6 15 G. Verhagen 24 Henk Piepers
7 16 Jopie Korsman 25 Piet Klevelaan
8 17 Rie de Vries 26 Ger Zonneveld
9 Hanny Zentveld 18 Anny Nijman 27

 

Informatie kunt u mailen naar info@oudcastricum.com of komt u langs in ‘De Duynkant’.